Fältväbel

År 1686 var Öjarp Lundagård (skall vara Skattegården enligt andra handlingar) i Annerstad sn boställe.
Senare är Gräshult 1/2 mtl och Bavra Eriksgård 1/4 mtl i Lidhult socken boställen.
Tjänsten fältväbel utbyttes i och med 1833 års lönereglering med fanjunkare.

Gräshult position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.453', E 13° 25.042' (56.857553,13.417361)
Bavra position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.713', E 13° 24.170' (56.795222,13.402833)

Vill du se flygfoto över boställena?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Jöns Persson     1702 23985 Död i Wollin 1702.
Werner Tranfelt   1702 1703 24374  
Nicolas Wetterling   1703 1703 24441 Till Allbo.
Petter Lundberg   1703 1704 24376  
Epraim Kiöhn   1704 1704 23397  
Aron Leuchovius   1704 1707 24440  
Hans Andersson   1705   24378 Second fältväbel.
Isak Joensson Roth   1707   24257 Fånge efter Poltava.
Johan Holmgreen   1707 1708 24321 Second fältväbel.
Hans Jonsson       23426 Levde före Poltava.
Jonas Blidberg   1709 1710 24003  
Daniel Gothilander   1710 1715 23033 Till fänrik.
Bryniel Tunberg 1687 1715 1719 24020  
Anders Lundhgård 1686 1717 1720 23494 2:e fältväbel.
Johan Berggren   1718 1718 24025 3:e fältväbel.
Johan Hedengran 1698 1718 1719 24026 3:e fältväbel.
Lars Boring 1691 1720 1722 23493 Fänrik.
Leonard Schiörtz 1691 1722 1722 24185 Fänrik.
Daniel Gothilander   1723 1724 23033 Till N.Sunnerbo kompani.
Carl Gustaf Stadenberg   1724 1724 24186  
Carl Gustaf Ruthenschiöld   1724 1728 23416 Till fänrik.
Johan Gustaf Malmeen 1701 1728 1738 23417 Till Livkompaniet.
Cal Hans Liungfällt     1741 23414  
Nils Leonard Werre 1708 1742 1746 23413  
Johan Friedrich Cederschiöld 1712 1746   23412  
Richert Georg Ödell 1720   1774 23975 Avsked 1774.
Isac Gabriel Schiebe   1760 1769 23980 Till Allbo kompani.
Anders Johan Laurin 1740 1774 1791 3735  
Johan Schmaltz 1767 1791 1796 22836  
Gustaf Magnus Edelfeldt 1780 1797 1798 24335  
Nils Wilhelm Unéer 1770? 1798 1810 22590  
M U Ramberg 1794 1810 1826 10640  
Per Wilhelm Trotzig 1802 1826   11916  
C W Unér 1809 1830 1831 24143 Lön från N.Sunnerbo komp.

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-10.