Lite historia för Kronobergs regemente och Ljungby kompani (överstelöjtnanten eller nr.5).

Kompaniet kallades före 7 maj 1836 för andra kompaniet eller överstelöjtnantens kompani, efter kompanichefen som var näst högste chef vid regementet och hade som boställe 1683-1836 Sundranäs vid Bolmens sydvästra del.

 

Viktiga årtal och mönstringar för kompaniet

 Regementet har varit i fält under följande perioder.
1626-1629
1635-1650
1655-1660
1675-1679
1699-1721
1741-1744
1758-1763
1788-1790
1804-1809
1813-1814

Sammanlagt var regementet i fält i 75 år (1623-1814).

 


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-10-15.