Nr 139 På ny stat

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Georg Gustaf Bernhard Carlsson 1858 1878 1878   22299 Volontär. 1878 29/3 från nr 120 Hölminge.1878 till Norrvidinge komp.
Emil Axel Constantin Wickström 1859 1878 1880   22222 Transporterad till 138 Norrvidinge kompani.
Johannes Törnqvist 1858 1880 1881   23904 Sergeant. Transporterad till S.Sunnerbo kompani.
Adolf Ludvig Yman 1860 1881 1884   22223 Sergeant. Transporterad till N.Sunnerbo kompani.
Gustav Kjellberg   1884 1884   22269 Vicekorpral. Till Norrvidinge kompani.
Aron Gustafsson 1859 1884 1885   22158 Från 54 Mäste. Sergeant.
Janne Svanholm 1859 1885 1889   22270 Volontär
August Gustafsson Sundblad 1865 1889 1893   22242 Volontär. Från 44. Till Norrvidinge kompani.
Ernst Hugo Gustav Oktavus Vickström 1873 1893 1898   28386 Volontär. Från 44. Till Sergeant.
Gustaf Alfred Löfberg 1875 1898 1901   24483 Volontär. Till Kinnevalds kompani.
John Gustaf Ernst Modée 1881 1901 1903   24525 Volontär. Till Norrvidinge kompani.

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-14.