Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Rote Nr 15 (565) Horn (Gummesgård)

Roten hade 1686 nr 428 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Horn Gummesgård Gudmund Jonsson, Erland Danielsson?, Sven Nilsson, Jon Göransson. Horn Norregård Nils Jönsson, Johan Månsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Horn Gummesgård 1 ¾ Hamneda Horn Norregård ¾ ¾ Hamneda Enligt karta över Horns by upprättad 1797 är soldattorpet beläget på gårdarnas inägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.939', E 13° 48.831' (56.66566, 13.81385). RT-90 X= 6283825 Y= 1377905 Vid Laga skifte 1847-1855 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till rågången i norr mot Hamneda och betecknades med littera L på skiftes- kartan. Enligt köpekontrakt daterat 1904-09-02 säljer roten soldattorpet till Carl Werner Persson från Hyllinge för 800 kronor. Torpet kallades Nybo av rotehållarna och hade en areal av 21,51 hektar. Fastighetsbeteckning blev Flybo 1:1. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.796', E 13° 50.392' (56.67994, 13.83986). RT-90 X= 6285369 Y= 1379545 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengt Persson   1682 1707   Lejd av Sone Stenson i Björstorp. Vakant             Nils Larsson Westman 1680 1709 1719 Sten Svensson 1695 1718 Swen Olsson Wessman 1702 1720 1731   Död av våda 1731. Johan Nilsson Kiellegren 1712 1736 1741   Död 1741 Jöns Jonsson Fagerqvist 1714 1742 1754   Död 4/10 1754. Hindrick Carlsson Lindlöf 1730 1755 1760   Volontär. Transporterad till 71 Moanäs. Bengt Svensson Hultqvist 1733 1761 1778 5' 6" Pehr Gabrielsson Mört 1759 1779 1794 5' 8" Vakant enligt kungligt brev   1794 1801     Roten ingått kontrakt 23/6 1794. Måns Svensson Rehn 1775 1801 1817 5' 8" Nils Svensson Blixt 1795 1817 1845 5' 9½" Andreas Månsson Annerstedt  1822 1845 1854 5' 11" Transporterad från nr 94 Hulugård. Död på roten. Björnlund Magnus Andersson Björkman 1833 1855 1885 6' 1" Distingtionskorpral Gustaf Carlsson Björkman 1865 1885 1894 170 cm Alfred Svensson Björkman 1873 1894 1902 170 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Rote Nr 15 (565) Horn (Gummesgård)

Roten hade 1686 nr 428 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Horn Gummesgård Gudmund Jonsson, Erland Danielsson?, Sven Nilsson, Jon Göransson. Horn Norregård Nils Jönsson, Johan Månsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Horn Gummesgård 1 ¾ Hamneda Horn Norregård ¾ ¾ Hamneda Enligt karta över Horns by upprättad 1797 är soldattorpet beläget på gårdarnas inägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.939', E 13° 48.831' (56.66566, 13.81385). RT-90 X= 6283825 Y= 1377905 Vid Laga skifte 1847-1855 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till rågången i norr mot Hamneda och betecknades med littera L på skifteskartan. Enligt köpekontrakt daterat 1904-09-02 säljer roten soldattorpet till Carl Werner Persson från Hyllinge för 800 kronor. Torpet kallades Nybo av rotehållarna och hade en areal av 21,51 hektar. Fastighets- beteckning blev Flybo 1:1. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.796', E 13° 50.392' (56.67994, 13.83986). RT-90 X= 6285369 Y= 1379545 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Bengt Persson   1682 1707   Lejd av Sone Stenson i Björstorp. Vakant             Nils Larsson Westman 1680 1709 1719 Sten Svensson 1695 1718 Swen Olsson Wessman 1702 1720 1731   Död av våda 1731. Johan Nilsson Kiellegren 1712 1736 1741   Död 1741 Jöns Jonsson Fagerqvist 1714 1742 1754   Död 4/10 1754. Hindrick Carlsson Lindlöf 1730 1755 1760   Volontär. Transporterad till 71 Moanäs. Bengt Svensson Hultqvist 1733 1761 1778 5' 6" Pehr Gabrielsson Mört 1759 1779 1794 5' 8" Vakant enligt kungligt brev   1794 1801     Roten ingått kontrakt 23/6 1794. Måns Svensson Rehn 1775 1801 1817 5' 8" Nils Svensson Blixt 1795 1817 1845 5' 9½" Andreas Månsson Annerstedt  1822 1845 1854 5' 11" Transporterad från nr 94 Hulugård. Död på roten. Björnlund Magnus Andersson Björkman 1833 1855 1885 6' 1" Distingtionskorpral Gustaf Carlsson Björkman 1865 1885 1894 170 cm Alfred Svensson Björkman 1873 1894 1902 170 cm
Soldater