Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Återkomna efter Poltava som tillhört kompaniet

Namn Ålder Tjänsteår Avsked Anmärkning Återkomst 1722-05-07           kapten Johan Schmiedeberg d.y 43 22   Fånge vid Poltava. Utan indelning. kapten Erich Rappe 60 44 1726 Har indelning. Fånge vid Poltava. Återkomst 1722-05-11           fänrik Jacob Liljehök 36 17   1722 Fången vid Perevolotna. Avsked 1722-06-05. Återkomst 1722-05-25           Daniel Biurling 44 21   Sönderkrossad i abetet får avsked. Okänd rote. Nils Falk 53 33   Blesserad i halsen får avsked. Återkom 1722-09-17           Christopher Wikman 43 19   Fånge efter Poltava. Åter till regementet okänd rote. Återkom 1723-05-09           kapten Jöran Påhlman 53 38 1724 Fånge vid Perevolotjna kapten Axel Krook 48 27 1723 Second kapten. Orten Perevolotjna försvann på 1960-talet i och med bygget av Dniprodzerzjynskreservoaren.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Återkomna efter Poltava som tillhört

kompaniet

Namn Ålder Tjänsteår Avsked Anmärkning Återkomst 1722-05-07           kapten Johan Schmiedeberg d.y 43 22   Fånge vid Poltava. Utan indelning. kapten Erich Rappe 60 44 1726 Har indelning. Fånge vid Poltava. Återkomst 1722-05-11           fänrik Jacob Liljehök 36 17   1722 Fången vid Perevolotna. Avsked 1722-06-05. Återkomst 1722-05-25           Daniel Biurling 44 21   Sönderkrossad i abetet får avsked. Okänd rote. Nils Falk 53 33   Blesserad i halsen får avsked. Återkom 1722-09-17           Christopher Wikman 43 19   Fånge efter Poltava. Åter till regementet okänd rote. Återkom 1723-05-09           kapten Jöran Påhlman 53 38 1724 Fånge vid Perevolotjna kapten Axel Krook 48 27 1723 Second kapten. Orten Perevolotjna försvann på 1960-talet i och med bygget av Dniprodzerzjynskreservoaren.
Soldater