Återkomna ur rysk fångenskap efter Poltava som tillhört kompaniet.

Namn Ålder Tjänsteår Avsked Disgen nr Anmärkning
Återkomst 1722-05-07          
kapten Johan Schmiedeberg d.y 43 22   23997 Fånge vid Poltava. Utan indelning.
kapten Erich Rappe 60 44 1726 23994 Har indelning. Fånge vid Poltava.
Återkomst 1722-05-11          
fänrik Jacob Liljehök 36 17   37113 Fången vid Perevolotna. Avsked 1722-06-05.
Återkomst 1722-05-25          
Daniel Biurling 44 21   37122 Sönderkrossad i abetet får avsked. Okänd rote.
Nils Falk 53 33   37123 Blesserad i halsen får avsked.
Återkom 1722-09-17          
Christopher Wikman 43 19   37124 Fånge efter Poltava. Återvände till regementet okänd rote.
Återkom 1723-05-09          
kapten Jöran Påhlman 53 38 1724 19513 fånge vid Perevolotjna
kapten Axel Krook 48 27 1723 37805 Second kapten.

Orten Perevolotjna försvann på 1960-talet i och med bygget av Dniprodzerzjynskreservoaren.

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-03-12.