Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Rote Nr 132 (682) Näglinge (Storegård)

Roten hade 1686 nr 199 och 1693 nr 955. Rotebönder 1686. Näglinge Södergård Jöns Bengtsson, Jon Persson, Isac Persson. Kånna Johansgård i Kånna socken Nils Johansson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Näglinge Storegård ¾ 1 Angelstad Kånna Nils Johansonsgård ¼ ½ Kånna Soldattorpet kallades Sjöbygget så tidigt som på 1760-talet. Namnet ändrades senare till Sjöbo och i samband med laga skiftet 1861 är torpet flyttat till Littera I ca 1 km söder sydligaste gården i Näglinge Storegårds by. I samband med samma skifte blev Sjöbo soldattorp för Skat- tegården (rote 126). Källor: Torpinventering med titeln "Stavsjö Neglinge byar". Husförhörslängder. Vill du se flygfoto över det första torpet Sjöbo på position WGS84 Lat/Long: N 56.8221 E 13.775230? Vill du se flygfoto över det andra torpet på position WGS84 Lat/Long: N 56.801649 E 13.777433?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Gissle Joensson   1679 Nils         Känd från mantalslängd. Ivar Johansson Wännerberg     1715   Rymt 23/12 1715. Gumme Bengtsson   1726 1727   Rymt 22/11 1727. Eric Isacson Holmgren 1719 1736 1759   Död 1759. Måns Nilson Löfgren   1759 1761 Johan Jonsson Lurek 1752 1773 1781 5' 9" Död 16/8 1781. Jonas Erlandsson Lurek 1759 1782 1788 5' 8" Jonas Lurk 1759 1788 1809 5' 10" Död 1809. Erik Erlandsson Lurk     1808   Död i Stockholm 30/11 1808. Daniel Anders Johansson Spjut 1786 1810 1836 5' 10" Kallades Daniel i Angelstad och Anders i rullorna. Salomon Johansson Klen 1818 1837 1869 5' 8" Salomon Andersson Klen 1847 1869 1899 6' 2" Distinktionskorpral. Klas Valfrid Johansson Högberg 1882 1900 1913 174 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-31

Rote Nr 132 (682) Näglinge (Storegård)

Roten hade 1686 nr 199 och 1693 nr 955. Rotebönder 1686. Näglinge Södergård Jöns Bengtsson, Jon Persson, Isac Persson. Kånna Johansgård i Kånna socken Nils Johansson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Näglinge Storegård ¾ 1 Angelstad Kånna Nils Johansonsgård ¼ ½ Kånna Soldattorpet kallades Sjöbygget så tidigt som på 1760-talet. Namnet ändrades sen- are till Sjöbo och i samband med laga skiftet 1861 är torpet flyttat till Littera I ca 1 km söder sydligaste gården i Näglinge Storegårds by. I samband med samma skifte blev Sjöbo soldattorp för Skattegården (rote 126). Källor: Torpinventering med titeln "Stavsjö Neglinge byar". Husförhörslängder. Vill du se flygfoto över det första torpet Sjöbo på position WGS84 Lat/Long: N 56.8221 E 13.775230? Vill du se flygfoto över det andra torpet på position WGS84 Lat/Long: N 56.801649 E 13.777433?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Gissle Joensson   1679 Nils         Känd från mantalslängd. Ivar Johansson Wännerberg     1715   Rymt 23/12 1715. Gumme Bengtsson   1726 1727   Rymt 22/11 1727. Eric Isacson Holmgren 1719 1736 1759   Död 1759. Måns Nilson Löfgren   1759 1761 Johan Jonsson Lurek 1752 1773 1781 5' 9" Död 16/8 1781. Jonas Erlandsson Lurek 1759 1782 1788 5' 8" Jonas Lurk 1759 1788 1809 5' 10" Död 1809. Erik Erlandsson Lurk     1808   Död i Stockholm 30/11 1808. Daniel Anders Johansson Spjut 1786 1810 1836 5' 10" Kallades Daniel i Angelstad och Anders i rullorna. Salomon Johansson Klen 1818 1837 1869 5' 8" Salomon Andersson Klen 1847 1869 1899 6' 2" Distinktionskorpral. Klas Valfrid Johansson Högberg 1882 1900 1913 174 cm
Soldater