Nr 132 (682) Näglinge (Storegård)

Roten hade 1686 nr 199 och 1693 nr 955.
Rotebönder 1686.
Näglinge söderg. Jöns Bengtsson, Jon Persson, Isac Persson.
Kånna Johansg. i Kånna sn Nils Johansson.

Rotegårdar:

Namn Mtl Mtl för roten Socken
Näglinge Storeg. ¾ 1 Angelstad
Kånna Nils Johansonsg. ¼ ½ Kånna

Soldattorpet kallades Sjöbygget så tidigt som på 1760-talet. Namnet ändrades senare till Sjöbo och i samband med laga skiftet 1861 är torpet flyttat till Littera I ca 1 km söder sydligaste gården i Näglinge Storegårds by. I samband med samma skifte blev Sjöbo soldattorp för Skattegården (rote 126)
Källor:
Torpinventering med titeln "Stavsjö Neglinge byar".
Husförhörslängder.

Vill du se flygfoto över det första torpet Sjöbo på position WGS84 Lat/Long: N 56.8221 E 13.775230?

Vill du se flygfoto över det andra torpet på position WGS84 Lat/Long: N 56.801649 E 13.777433?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Lars Persson   1683     23884  
Jon Jonsson Buske 1688 1709 1719   23537 Död 21/6 1719.
Pär Jacobsson 1688 1718     23631  
Anders Buske 1671 1720 1722   23531  
Eric Jonson Lundberg 1703 1725 1742   23363 Död på sjönn 1742.
Pehr Anderson Blomberg 1722 1743 1759   23297 Död i Pommern 1759.
Anders Uddesson Blomberg 1741 1759 1782 5' 7" 22952 Död 22/3 1782.
Lars Jönsson Plit 1760 1783 1808 5' 9" 22766  
Jöns Svensson Loo 1789 1809 1839 5' 7 1/4" 22100  
Lorents Eriksson Neck 1818 1839 1843 5' 10" 22547  
Johannes Nicklasson Negling 1820 1843 1873 5' 8" 22305  
Sven Svensson Ring 1853 1874 1876 5' 8" 22304  
Johannes Carlsson Nygren 1859 1876 1880 5' 9½" 22211  
Peter Johannesson Nygren 1860 1880 1888 5' 9½" 22212 Rymd.
Anders Johannesson Lindsten 1870 1889 1894 170 cm 24506  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-05.