Nr 41 (591) Mjäla

Före generalmönstring 1697 var Mjäla nr 238.
Bönder 1686:
Mjäla Per Håkansson, Gumme Jönsson, Nils Gummesson.
Häggeshult Erik Jönsson.
Hamneda torp Öde.

Rotegårdar:

Namn Mtl Mtl för roten Socken
Mjäla ¾ 7/8 Torpa
Häggeshult ½ ½ Torpa
Hamneda torp 1/8 1/8 Hamneda

Vid storskifte av utägor i Mjäla fastställt 1792 visar ingen bebyggelse, och skifte av inägorna år 1800 visar endast hus i byn där troligen soldaten bodde vid den tiden.
Vid laga skifte fastställt 1854 beslutas att soldattorpet, som hette Malmedal (nr. 1423-1453), skulle flyttas till Strömbo så att Carl Melander från Norrtorpa mellangård kunde få sina ägor i ett skift vid Malmedal med fastighetsbeteckning littera Ba 2:2. Redan 1860 har hemmansklyvning skett i fyra delar 2:9-2:12. Torpets byggnader låg enligt skifteskartan:
Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.592', E 13° 33.636' (56.74320, 13.56060).
RT-90 X= 6292937 Y= 1362664.

Strömbo som tidigare varit torp under Norrtorpa mellangård blev nu nytt soldattorp för Mjäla rote och soldaten Sven Johan Malm inflyttar.
Enligt köpekontrakt daterat 1898-03-23 säljer roten soldattorpet Strömbo till Henning Alfred Karlsson i Mjäla för 600 kronor.
Torpets areal var 10,1357 hektar och fastighetsbeteckning blev Mjäla 1:18, tydligen har ytterligare avstyckning skett så att detta område på ekonomiska kartan från 1950 kallas 1:23 1:24, och enligt skifteskartan låg torpet i områdets södra spets.
Det torp som kallas Strömbo på både nya och gamla ekonomiska kartan är det som vid skiftet kallades Skogabäck (nr. 1184-1185) medan Strömbo hade figurerna 1018-1042.
Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.040', E 13° 35.150' (56.73400, 13.58583).
RT-90 X= 6291862 Y= 1364174.

Vill du se flygfoto?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Jon Nilsson   1670     23900  
Bengdt Joensson   1697     23795  
Per Nilsson   1701 1705   24380 Död 28 feb 1705.
Lars Johansson         24296 Känd från mantalslängd och dombok.
Måns Olufson Sandberg 1693 1710 1721   23140  
Hans Mickelson Hurtig 1695   1724   23038 Död 1724.
Jöns Jonason Sandberg 1718 1737 1758   22063  
Sven Sandberg   1758 1761   22064 Död 17/10 1761.
Jonas Sandberg   1762 1762   23144  
Anders Andersson Fyrkant 1750 1771 1802 6' 1½" 22058  
Antaget till musiken   1806        
Sven Persson Ek 1787 1811 1817 5' 7" 22062  
Jöns Persson Malm 1791 1818 1849 5' 8 1/4" 22427 Död 26/3 1849.
Sven Pettersson Malm 1825 1849 1879 6' 1" 22148 Ställdes på 1 års förbättring för dåligt uppförande 1873.
Frans Johannesson Hägg 1861 1880 1906 5' 6" 22149  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-09-10.