Nr 55 (605) Bjerseryd

Före generalmönstring 1697 var Bjerseryd nr 252.
Bönder 1686:
Bjärseryd Knut Persson, Jöns Gummesson, Per Persson, Måns Persson.
Ljunghult Per Jönsson, Jöns Jönsson.
Mosslunda Per Nilsson.

Rotegårdar:

Namn Mtl Mtl för roten Socken
Bjärseryd 1 1 Vrå
Ljunghult ¼ ¼ Vrå
Mosslunda ¼ ¼ Vrå

Den sista soldaten som bodde på gamla soldattorpet var Anders Bjers som inflyttade 1846 och avflyttade 1847. Därefter har ingen soldat bott på rotens soldattorp. Var detta gamla soldattorp legat är oklart i skifteshandlingarna kan man läsa att åkrar som kallats "Torpåkrarna" hade nummer 470-478.
Ungefärlig position N 56° 44.332', E 13° 28.874' (56.73886, 13.48123) enligt RT-90 X 6292616 Y 1357792.

Vid laga skifte fastställt 1853 (07-VRÅ-3) beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan belägen vid Långerås utmed Håkanshults rågång. Detta område låg norr om Dala som säkerligen inte varit soldattorp efter skiftet. Den nya soldatplanen vid Långerås blev troligen aldrig bebyggd och därmed har ingen soldat bott där.
Posititon N 56° 44.364', E 13° 29.719' (56.73939, 13.49532) enligt RT-90 X 6292646 Y 1358656.

Vill du se flygfoto?

År 1899-05-01 (07-VRÅ-67) fastställdes delning av soldattorpet i littera Ga - Gf om totalt 17,9120 hektar.
Bland lantmäterihandlingarna från avstyckning av soldattorpet fastställt 1907 (07-VRÅ-385) finns en avskrift av kontrakt mellan roten och rekryten Alfred Bjers daterat 1887-09-29 där han förklarar sig nöjd med en årlig lön om 150 kr, där 75 kronor betalas 29 september (datum för andra delen är ej angiven) med början 1887. På detta kontrakt har 1903-02-17 tillskrivits att han uppburit och uppbär lön enligt detta kontrakt, och att han avsäger sig alla anspråk på naturakontrakt och således även på soldattorpet varför roten får göra sig kvitt det hur de vill.
Enligt köpebrev daterat redan 1898-11-21 köper Noak Johannesson och hans hustru Emma Alexandersdotter i Bjerseryd 14,5740 hektar av soldattorpet för 475 kr (littera Gb, Gc och Gd). Fastighetsbeteckning blev 1:17 och 1:18.

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Jöns Simonsson     1687   23830 Död 25/10 1687.
Lars Nilsson   1688     23944  
Jöns Månsson     1694   23813 Död april 1694.
Sven Knutsson   1694     23812  
Sven Jönson Bergman     1710   23736 Död 1/4 1710.
Jon Johansson Bergman     1716   23676 Fånge Wismar 1716.
Håkan Nilsson Bergman 1686 1716 1719   23550 Död 16/1 1719.
Trufved Bengtson Strömberg 1700 1720 1727   23034 Rymt 1727.
Jonas Lindqvist 1697 1727 1730   23350 Korpral transporterad till nr 95 Fårtorp.
Sven Svensson Stalberg 1677 1730 1733   23452 Transport från nr 59.
Hans Börjesson Bergman Bergvall 1716 1740 1770   23012 Korpral.
Jöran Hansson Sarf 1753 1771 1789 5' 10" 22915 Till nr 67 Bökö.
Zacharias Breding 1772 1789 1792 5' 8" 22825 Rustmästare.
Anders Jonsson Grann 1774 1792 1809 5' 9" 22405 Korpral. Transorterad till nr 5 Hå österg.
Sven Larsson Bång 1785 1810 1830 5' 7" 22441  
Johannes Magnusson Blond 1806 1831 1842 5' 11" 22494  
Anders Nilsson Bjers 1824 1843 1876 6' 12072  
Johannes Larsson Bjers 1858 1877 1887 5' 6" 22159  
Alfred Johansson Bjers 1866 1887 1903 173 cm 22526  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-08.