Fock, Alfred Henrik Edvard
1818-1901

Kaptenen Riksdagsmannen
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).

Alfred Henrik Edvard Fock.
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R). Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).

F Adolf Fredrik Fock.
Född 1787 i Alebäck, Sävare (R).
   
 
   
 

M Anna Karolina de Frese.
Född 1792-10-04 i Stockholm (AB). Död 1820-06-19 i Näs, Bjurbäck (R).
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Befordrad till 2:e löjtnant och transporterad 1845-03-26 från N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Ljungby kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från 2:e löjtnants lön 1846-06-25 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till Kinnevalds kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad som 2:e kapten 1855-05-10 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Svenskt Biografiskt handlexicon 1906 s.344
Fock utnämndes 1837 till underlöjtnant vid Kronobergs regemente, genomgick 1838—41 högre artilleriläroverket vid Marieberg, tjänstgjorde därstädes 1841—44 som repetitör samt förordnades 1846 till lärare i fysik, hvilken befattning han innehade till hösten 1858. Redan 1847 utnämnd till lärare i allmän och tillämpad fysik vid Teknologiska institutet i Stockholm, befordrades han 1858 till professor i nämnda ämnen vid samma läroverk och förestod denna befattning till i juli 1870, då han utnämndes till expeditionssekreterare i k. m:ts kansli och byråchef i civildepartementet.
F., som 1854 blifvit kapten vid Kronobergs regemente och 1858 tagit afsked ur krigstjänsten, blef 1872 byråchef i finansdepartementets byrå för kontroll å tillverkningsafgifter. 1878 utnämndes han till kansliråd och tog 1884 afsked.

Den ovanligt verksamme mannen medhann äfven att vara ledamot af styrelsen för Slöjdskolan och sedermera dess ordf., stadsfullmäktig 1863—68, kommissarie vid Allm. industriutställningen i Stockholm 1866, riksgäldsfullmäktig 1869–74 och riksbanksfullmäktig 1874—93.

F., som redan under ståndriksdagarnas tid verksamt deltagit i riddarhusets förhandlingar, valdes efter representationsreformen, som han understödt med sin röst, 1866 af Stockholms stad till ledamot af Andra kammaren, i hvilken egenskap han oafbrutet fungerade till 1893 (med undantag af perioden 1888—90, då hans val upphäfdes). Med frihandelsvänliga och moderatliberala åsikter intog han äfven en försonlig hållning till landtmannapartiet och var ledamot af bevillningsutskottet 1875—83 (de åtta första åren som dess ordf.). F. blef 1856 led. af Vetensk.-akademien och invaldes äfven som ledamot och hedersled. af åtskilliga andra akademier och samfund. Död i Stockholm d. 19 febr. 1901.

Af hans utgifna skrifter må nämnas: Tillämpad värmelära 1851, Lärobok i fysiken 1853, öfversättningar och bearbetningar i fysik och meteorologi efter Pouillet, Figuier, Blüm, Ganot m. fl.

Relationer och barn


Gift 1849-02-24 i Stockholm (AB).

Axelina Maria Magdalen Fries.
Född 1829-09-05 i Lund (M).
Död 1888-10-09 i Stockholm (AB).

Anna Magdalena Fock.
Född 1849 i Stockholm (AB).

Axel Fredrik Fock.
Notarien
Född 1852.
Död 1878 i Stockholm (AB).

Karl Alexander Fock.
Översten
Född 1854 i Stockholm (AB).

Gertrud Maria Fock.
Född 1856-10-27.
Död 1856-12-30.

Ida Lovisa Josefina Fock.
Född 1864.
Död 1914-04-10 i Stockholm (AB).


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2018-11-14 med hjälp av Disgen version 2018.