Ansedel Gerhard von Fräderrick

Gerhard von Fräderrick


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Sekondkaptenen
Befordrad till sekondkapten Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Second Capitain Gerhard von Fredrich, har undfått Hennes Kongl. Höghetz Arf Printzens och höga Kongl. Senatens avskedspass av d 13 feb 1714.
I stället hit avancerat premier Löjtnanten av majorens kompani efter Hennes Kongl. Höghetz Arf Printzens och höga Kongl. Senatens fullmakt av samma dato Rutger Fistulator.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.