von Gertten, Mauritz Johan
1696-1774

Översten
Född 1696-04.. i Järvenpää, Finland.
Död 1774-03-01 i Stor-Poikko, Finland.

Mauritz Johan von Gertten.
Född 1696-04.. i Järvenpää, Finland. Död 1774-03-01 i Stor-Poikko, Finland.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Transporterad med kunglig resolution överstelöjtnanten 1757-03-14 från Jönköpings regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivning som gift 1759 i Sundranäs säteri, Annerstad (G).
Avsked som överste efter begäran 1762-04-01 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
"Annerstad Här Hava Våra Föder Bott" sidan 304
1712-12.. Volontär vid Viborgs regemente.
1713-12.. Rustmästare. 1714-07.. Furir vid Nylands regemente.
1715 Förare.
1717 Sergeant.
1718-02-18 Fänrik.
1732-04-01 Löjtnant.
1742-08-19 Regementsqvartermästare. 1744-12-21 Kapten.
1747-04-16 Major.
1748-11-07 R.S.O. (Riddare af Svärdsorden).
1752-06-11 Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente.
1757-06-14 Överstelöjtnant och chef för Överstelöjtnantens kompani Kronobergs regemente.
1762-04-01 Afsked med Överstes karaktär.
Von Gertten deltog i slaget vid Pälkäne i Travasteland 1713-10-06 och vid Storkyro i Österbotten 1714-02-19 mot ryssarne. Han gjorde vidare fälttågen 1718 i Norge och 1741-1742 i Finland.
Sänds med 900 kronobergare till Pommern 1758. Blev fånge efter kapitulationen i Anklam.
Af sin regementschef C.G. Armfelt erhåller han 1734-03-15 det vitsord, att han är >> en af de hurtigaste Officerarna af Regementet, som alltid wunnit sine förmäns nöje för des skickelighet och wackra oppförande>>. (Kongl.Kronobergs Regementes OFFICERSKÅR Biografiska anteckningar af Gunnar Hyltén-Cavallius 1897)

Relationer och barn


Gift 1729.

Britta Maria Sinclair.
Född 1707-04-03.
Död 1731-05-19.

Barbro Christina von Gertten.
Född 1729-11-21.
Död 1731-04-16.

Carl Mauritz von Gertten.
Överstelöjtnanten
Född 1731-04-23 i Paloniemi, Lojo, Finland.
Död 1798-08-05 i Linköping (E).

Gift 1736-06-06 i Åbo, Finland.

Agnes Margareta Wallenstierna.
Född 1713-08-17.
Död 1759-08-16 i Annerstad (G).

Christina Augusta von Gertten.
Född 1737-05-15.
Död 1808-12-26 i Åbo, Finland.

Eva Charlotta von Gertten.
Född 1738-06-30.
Död 1795-01-01 i Kirjala, Pargas, Finland.

Ulrika Eleonora von Gertten.
Född 1741-05-22.

Carl Ulrik von Gertten.
Född 1743-11-22 i Åbo, Finland.

Anna Fredrika von Gertten.
Född 1748-10-04.
Död 1804-05-08 i Åbo, Finland.

Olof Johan von Gertten.
Född 1750-07-06 i Kuggom, Pernå, Finland.
Död 1750-08-20 i Kuggom, Pernå, Finland.

Lovisa Ulrika von Gertten.
Född 1753-03-08 i Stockholm (AB).
Död 1753-04.. i Stockholm (AB).

Hedvig Eleonora von Gertten.
Född 1756-01-11 i Kuggom, Pernå, Finland.
Död 1756-02-20 i Kuggom, Pernå, Finland.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2018-11-14 med hjälp av Disgen version 2018.