Ansedel David Tholin

1678-1742

Född 1678.
Död 1742-12-19 i Dalarö Skans (AB).
David Tholin
Född 1678.
Död 1742-12-19 i Dalarö Skans (AB).
F Per Persson.

Död 1668-12-21 i Karlshamn (K).

   
 
   
 
M Magdalena Hack.

Död 1682.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Överstelöjtnanten
Född 1678.
Död 1742-12-19 i Dalarö Skans (AB).
Känd från expectansrulla upprättad av överte Eberhard Bildstein 1732-07-24.
"Har aldrig infunnit sig vid regementet och är således person obekant, huruvida han kan gå i fält och göra tjänst; havandes man om honom , dess beskaffenhet och ålder ingen vidare underrättelse, än hvad uti den håldna undersökningen av d 2 nov. förledet år, anfådt finnes" (SE/KrA/0321/I/21 (1681-1805) s.12).

Följande kan man läsa i Dalarö Skans döbok:
Natten emellan d 18 och 19 December K 4 om Morgonen blef för ditta Öfverst Leutnanten och Commendanten i livz tiden Edle och Wähl borne Herren, H David von Tholijn i Herranom af somnad och Sahl dööd, och der på d 29 Ejustem, Jord fäst uti Skantz Kyrkan, och sedermera af förder till sitt hvilorum uti Dahlarö Kyrka d 11 Januari Åhr 1743. Gud som redan gläder dess siäl uti sina Himmelska Boningar, för läneoch Kroppen en rolig Hvila i Jorden, Till Gudz och wår frälssares Jesu Till Pominnelsse dag.

David kallade sig tydligen von Tholijn även om han inte blev adlad tillsamman med tvillingbrodern Peter som adlades 1717-02-21 under nr 1525 eller under eget nummer.

Relationer och barn

Gift.
Johanna Charlotta De Mél.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.