von Lieven, Bernt Vilhelm
1685-1771

Generallöjtnanten Baronen
Född 1685-02-06 i Estland.
Död 1771-02-09 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
Bernt Vilhelm von Lieven. Född 1685-02-06 i Estland. Död 1771-02-09 i Lärkesholm, Örkelljunga (L). F Bernt Otto von Lieven. Född 1645-05-04 i Livland. Död 1684-08-14.    
 
   
 
M Lucia Wartensteben. Död 1724.    
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Transporterad efter kunglig fullmakt 1739-10-25 från Rouspets regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till överste 1746-12-31 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Kronobergs regemente.
RSO 1748-09-26.
"Annerstad Här Hava Våra Föder Bott" sidan 304

Meritförteckning 1764 (SE/KrA/0321/I/21 s.37).
Allt ifrån slaget vid Narva varit volontär.
1704 d 8 feb. blivit sergeant och fänrik d 16 sept samma år.
Löjtnant d 12 maj 1706.
Erhållit kompani d. 13 aug 1709.
Blivit major d 14 maj 1718. Avancerat till överstelöjtnant d 26 feb 1720.
Ifrån år 1717 till 1721 kommenderade dåvarande von Essens regemente å Norge och vid gränsen, samt allt sedan dess kommenderat föregående och nu Kronobergs läns regemente.
Ifrån år 1724 till 1739 varit kommendant med fullmakt uti Landskrona.
Erhållit regemente d 31 dec 1746. Riddare d 26 sept 1748.
Undfått generalmajors fullmakt d 16 nov 1756. Blivit kommendör d 28 april 1759.
Avancerat till generallöjtnant d 15 nov 1759.
Bevistat kampanjer uti Estland, Ryssland, Kurland, Litauen, Polen, Saxen, Pommern, Hollstein och de Norske samt varit 3ne gånger å Finland, förutom åtskilliga Sjöexpeditioner.
Bevistat aktionerna vid Byrson, Lesna, samt Gadebusch, förutom partier och små träffningar.
Bevistat belägringen uti Rävel, Tönningen, Fredrikshald och bägge Stralsundiske.
Varit fången ett och ett halvt år och mig själv Rantjonerat.
Mina tjänsteår och meriter äro vid placeringen med vittnen vorna intygade.

Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona.
Enligt Elgenstierna född 1685-02-04 i Estland och enligt rullan född 1687.


Sunnerbo häradsrätt 1753-10-31 nr 7.
Tillsammans med sonen Gustav Vilhelm skulle jakt organiseras i alla socknarna i häradet. Preparerade "luder" [åtlar] utläggas för att "utöda" vargar och andra rovdjur i häradets socknar. Varje hemmansbrukare skulle erlägga 8 öre och torpare 4 öre för att täcka kostnaderna i samband med jakten. Från socknarna fanns utsedda fullmäktige som lokalt skulle organisera jakten.

Gift 1722-05-10.

Anna Magdalena Taube
Född 1697-04-06.
Död 1770-02-05 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).

Fredrik Adam von Lieven. Ansedel
Ryttmästaren Baronen
Född 1723-03-15.
Död 1777.

Gustaf Vilhelm von Lieven. Ansedel
Kaptenen Baronen
Född 1726-11-11.
Död 1806-10-29 i Borrstorp, Hjärnarp (L).

Anna Dorotea Charlotta von Lieven.
Född 1727-11-18.
Död 1730-05-06.

Bernt Malte von Lieven. Ansedel
Majoren Baronen
Född 1730-12-18 i Maltesholm, Ö.Sönnerlöv (L).
Död barnlös 1805-09-17 i Växjö (G).

Hans Henrik von Lieven.
Kaptenen
Född 1732-05-03 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
Död 1805-02-19 i Vanås, Örkelljunga (L).

Carl Johan von Lieven. Ansedel
Överstelöjtnanten
Född 1733-07-07 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
Död 1798-07-21 i Kungsholms kastell, Karlskrona (K).

Vilhelmina Margareta von Lieven.
Född 1737-05-13 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
Död 1785-08-24 i Prästg., Kvenneberga (G).


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

homejump.gif
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2017-09-15 med hjälp av Disgen version 2016.