Ansedel Karl Berch

Karl Berch


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kaptenen
Antagen som sekondkapten efter fältmarskalkens fullmakt 1710-02-07 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
"Har tillförne varit löjtnant i 2½ års tid under överstelöjtnant Stralborns bataljon och sedermera avanserat till secondkapten vid detta kompani efter hans höghets exelens och fältmarskalkens fullmakt av den 1710-02-07 (gmr 1710).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.