Ansedel Johan Schmiedeberg d.ä

1642-1706

Född 1642-03-15 i Greifswald, Tyskland.
Död 1706-11-07 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Johan Schmiedeberg d.ä
Född 1642-03-15 i Greifswald, Tyskland.
Död 1706-11-07 i Kåveryd, Öggestorp (F).
F Peter Staffansson Schmidt.
Född 1612-06.. i Åby, Morkarla (C).
Död på flottan och slaget 1659-02-11 i Köpenhamn.

   
 
   
 
M Hedvig Jakobsdotter Schleger.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Överstelöjtnanten
Född 1642-03-15 i Greifswald, Tyskland.
Befordrad till överstelöjtnant 1680-12-20 i (i)Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Adlad och introducerad under nr 1001 1681-07-29.
Kärade genom sin mönsterskrivare mot rotebönder i Fallnaveka för odugliga karlar som de utsett till soldater 1686-11.. i Sunnerbo (G).
Betalt en obligation om 100 daler silvermynt 1696-10-03.
Befordrad till övertse och transporterad 1698-01-06 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Karlstens fästning, Marstrand (O).
Död 1706-11-07 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Begravd 1707-01-04 i Jönköpings stads kyrka, Jönköping (F).

Kallades Johan Smidt före adlandet och efter adlandet 1681 Schmiedeberg nr 1001.
Slog i vredesmod ihjäl en soldat, och dömdes för detta till döden av Göta hovrätt 1684-03-12. Åtta dagar senare benådades till livet genom ett kungligt brev.

Meritförteckning 1681 (SE/KrA/0321/I/21 s.5).
1662 tjänt för musketör under gardet? i Frankrike intill
1663 då fältmarskalk Turens regemente i Paris upprättades. Vilket av överste Briekine fördes till Portugal varunder han tjänt för Ry? till
1665 d. 18 mars avancerat till fänrik under fältmarskalk Schonbergs regemente intill.
1668 d. 16 aug. löjtnant under fältmarskalk Donants regemente och överste Malts kompani tills.
1669 d. 1 maj uti Stockholm avancerat till kapten under Kronobergs regemente till.
1677 d. 7 sept. som generaladjutant till armén vid Norrvidinge ? till.
1679 d. 31 okt. vid byrett Söderköping som överstelöjtnants karaktär och kommendanttjänst försattes intill.
1680 d. 20 dec. som överstelöjtnant under Kronobergs regemente avancerat.

1683 sommarting 3-5 maj sidan 89.
Dito beviljades Hr överstelöjtnanten Välborne herr Johan Smittbergh till dess angelägna förnödenhet 6 st bokar att låta nederfälla på Stackarps skog, med avhuggandet, planteringen och dess beredande, förfares efter ordination.

Soldaten Joen Spik var vid vintertinget 1692 ombud för överstelöjtnanten Johan Schmittberg, därför att hans åbor ej uppfyllt sin skyldighet att göra dagsverken.

Vid vintertinget 1693 11 mars, tilltalade mönsterskrivaren Nils Grankvist samtliga åbor [Norrnäs och Sundranäs], för att de inte ville betala den förhöjningsavgift som Kungliga Majt bestämt.

1702 Sunnerbo vinterting 6 februari.
Wällborne H Johan Schmidtberg fullmächtige Jöns Hansson i Torarp 350 daler silvermynt försträckt där av creditoren allenast 160 daler silvermynt bekommit och i dhy anhåller att kunna dhe resterande 190 daler silvermynt mächtig bliva, så mycket mera som creditoren berättar storste dhelen av berörde medel utav omyndige barns arv bestå.
Jöns Hansson såsom svarande tillstädes, med tillstående den av honom underskrefne reversen af d 1 juli 1698 på 318 daler silvermynt ränta, vara af Hr öfverstens stabs hemman honom till uppbörd lämnat en och annor af creditorerne där med att förnöja. Men berättar där vid som har samma räntor seder mera av en och annor blivit angrepne, och således svaranden icke kunnat nå dispositionen där utinnan.
Resol: Detta ärende bliver till en annor tid differerat , som svaranden sitt förebringande bevisa gitter, huru vida någon de av Hr översten honom till uppbörd anslagne räntor, blivit av en eller annor interciperade, emellrtid skall brev därom avgå till Hr överst Schmidtberg.

Nedan följer avskrift av tingsprotokollet då överstelöjtnanten ställs till svars för soldaten och drängen Peder Månssons död:
Vill du läsa tingsprotokollet?.


Relationer och barn

Gift 1673-01-10 i Jönköping (F).
Catharina Haijock. Född 1648.
Död 1729-11-28 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Peter Schmiedeberg. Kaptenen
Född 1673-11-14 i Ulvåkra, Nöbbele (G).
Död 1738-05-07 i Växjö (G).
Catharina Hedvig Schmiedeberg. Född 1675-02-27 i Malmö (M).
Död 1712 i Jönköping (F).
Alexander Schmiedeberg. Legationssekreteraren
Född 1677-03-03 i Fiskestad, Väckelsång (G).
Död före 1738.
Johan Schmiedeberg d.y. rightarrow.png Överstelöjtnanten
Född 1679-09-15 i Fiskestad, Väckelsång (G).
Död 1748-03-23 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Begravd 1748-04-08 i Linneryds kyrka (G).
Carl Schmiedeberg. Secondkaptenen
Född 1680-11-24 i Älvsborgs fästning.
Död 1709-06-28 i Poltava, Ukraina.
Anna Gresilia Schmiedeberg. Född 1682-05-27 i Saxtorp, Kristdala (H).
Död 1765-10-23 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Regina Christina Schmiedeberg. Född 1684.
Död 1751-04-09 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Elisabet Agneta Schmiedeberg. Född 1685-08-16 i Sundranäs, Annerstad (G).
Död 1760-03-21 i Kåveryd, Öggestorp (F).
Ester Schmiedeberg. Född 1687-02-11 i Sundranäs, Annerstad (G).
Död 1753-03.. i Kåveryd, Öggestorp (F).
Beata Schmiedeberg. Född 1689-02-22 i Sundranäs, Annerstad (G).
Ulrika Schmiedeberg. Född tvilling 1690-07-10 i Sundranäs, Annerstad (G).
Död 1763-04-30 i Mulseryd (F).
Eleonora Schmiedeberg. Född tvilling 1690-07-10 i Sundranäs, Annerstad (G).
Död 1758-10-06 i Öggestorp norreg., Öggestorp (F).
Sofia Schmiedeberg. Född 1692-06-18 i Sundranäs, Annerstad (G).
Död 1692-10-23 i Sundranäs, Annerstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.