Ansedel Daniel Persson

Daniel Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 8 1704 i Hå Storeg., Hamneda (G).
Upptagen i mantalslängden 1707 i Hå Storeg., Hamneda (G).
Fånge efter slaget 1709-06-28 i Poltava, Ukraina.

Tillhörde den rekrytstyrka som skulle ersätta vakanta rotar och embarkerade fartyg i Kalmar för överskeppning till Polen. De anslöt till regementet i Jaroslaw i sydöstra Polen 1704-08-19.

1722 hösttinget 2 oktober § 15.
Den ur ryska fångenskapen hemkomne och förlovade [avskedade] soldaten Daniel Persson klagar till sin förra rotebonde Jakob Månsson i Hå [Storegård], för halva torpeskatten han borde svara för, och käranden gjort tjänst före ifrån 1704 till 1709 bägge inklusive å 6 marker tillhopa 9 daler silvermynt, svaranden säjer att han en del därav betalt till soldatens avlidne fader, men sådant ej bevisa gitter; dock omsider förliktes parterna i så måtto, att svaranden giver käranden för sin pretentiva i detta mål, så väl som för en hatt till hopa 5 daler silvermynt som han förpliktas vid 6 markers vite till d 1 november nästkommande betala.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.