Ansedel Göran Larsson

Göran Larsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 119 i Östenstorp, Angelstad (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Östenstorp soldat., Angelstad (G).

1704 sommartinget 1 juni.
Nils Nilsson i Hallarp på sin svågers ord. soldaten Jöran Larsons vägnar, tilltalar åboarna uti Östenstorp rote om 60 daler silvermynt resterande soldatelego, hos Johan Gunnarsson i Angelstad, för vilka penningar Knut Person i Hölminge, Sten Svensson och Anders Joensson i Östenstorp caverat [gå i borgen]. För den skull käranden om betalning hos cautionisterna [borgensmännen] anhåller]. Men såsom svarandena där emot bevist, att de var för sig propotionaliteter efter slutet contrakt deras skyldighet fullgjort, förmenades sig icke vara pliktiga för Johan Gunnarsson att häfta, så vida han finnes solvenda; altså hemställes detta ärende högvälb H landshövdingens gunstliga behag och rättvisa gottfinnande.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.