Ansedel Bengt Jönsson

Bengt Jönsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 48 i Össjöhult, Vrå (G).

Tillhörde den rekrytstyrka som skulle ersätta vakanta rotar och embarkerade fartyg i Kalmar för överskeppning till Polen. De anslöt till regementet i Jaroslaw i sydöstra Polen 1704-08-19.

1704 hösttinget 7 oktober.
Sven Hansson från Ekornahult och Halland, uppå soldate hustruns Elin Andersdotters vägnar, vars man Bengt Jönsson tienar ständig soldat för Ryds rote, tilltalar soldate hustrun Kerstin Persdotter i Ryd och Vrå socken, på vars vägnar nämndemannen Per i Mäste såsom fullmäktig tillstädes, om resterande sju daler 8 öre silvermynt soldatelego, som för svarandens bruk 1/8 förmenas innestå, på accorderat summa 200 daler silvermynt. Och såsom för roten bevist är, att svaranden för berörde 1/8 allaredan 8 daler silvermynt betalt, alltså hemställde i ödmjukhet detta ärende till högvälborne H landshövdingens gunstiga behag och gottfinnande, huru vida en så stor knektelega emot Kongl. förordning kan pratendera [begära] och utbekommas.

Össjöhult, Ryd och Våkön bildade rote 48. I rekrytrullan 1704 är Bengt upptagen under nr 40 och byn Össjöhult är angiven.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Össjöhult soldat., Vrå (G).

Relationer och barn

Gift.
Elin Andersdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.