Ansedel Tuve Andersson

Soldaten
Tuve Andersson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bonde som stod i pant som soldat nr 18 1697-04-21 i Bolmaryd söderg., Nöttja (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Bolmaryd söderg., Nöttja (G).
I mantalslängden skrefs namnet som Tufved.

1696 sommartinget 8 oktober nr 122.
Länsmannen Nils Jonsson anklagade soldaten Anders Simonsson och bonden Tuve Andersson i Bolmaryd, för det de om en söndag vid Vårfrudags tiddå Anders Jönsson i Bolmaryd begravas skulle skulle kommit till Nöttja kyrka druckne, och uti klockarestugan om soldatelön sins emellan prutat, påståendes länsmannen, att de därför lagl plikta måtte.
Anders och Tuve tillstädes, kunnandes ej förneka, några sådana ordväxlingar uti klockarestugan dem emellan förelupet.
Resolutio.
Rätten prövade skäligt, soldaten Anders Simonsson för förbudsbrytande böra plikta 40 marker och Tuve Andersson i lika måtto 40 marker. Men bägge pliktade Corporaliter [kroppsstraff], efter de berättades intet hava att böta med.
"Står i pant, till dess karl anskaffas i stället för Anders Simonsson, som fått avsked den 1696-11-17".

Var bonde som som blev uttagen till soldat men anställde 1697 4 augusti Bengt Jönsson.
Efter dennes död fick Tuve åter träda i tjänst som soldat.

1706 Sunnerbo höstting § 70.
Såsom soldaten Tufwe Andersson för yttra Bolmaryd hustru Anna Nilsdotter ej kan disputera de 10 daler silvermynt som soldaten Nils Jonsson för Balkarp till berörde Tufwe uti Polen försträckt , efter uppvist assignation dat Fraustadt [Wschowa] d 14 febr. 1706, altså imponeras hustrun Anna samma penningar till nästkommande helgamäss [alla helgons dag] betala.

1706 Sunnerbo höstting § 71.
Samma dag dag inför rätten förliktes soldatehustrun Anna Nilsdotter med änkorna Kirstin och Elsa i Bollmaryd om återstående soldate legomål, således att Kirstin och Elsa utlovade godvilligt betala till Anna vardera 3 daler 10 öre silvermynt i avräkning på hennes mans legomål.

Av ovanstående framgår att Tuve överlevde slaget vid Fraustadt den 3 februari.

Relationer och barn

Gift.
Anna Nilsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.