Ansedel Erik Knutsson

Erik Knutsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 99 i Berghem västerg., Kånna (G).
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Berghem västerg. soldat., Kånna (G).
Var antagen som soldat 1688 och är därmed transporterad från okänd rote.Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.

Domboken vintertinget i Sunnerbo 1707 § 24.
Emedan åborna uppå Berghem Västergårds rote för rätten tillstått sig vara skyldiga för soldatetorpet som de i två år brukat, nämligen 4 daler silvermynt om året, fördenskull dömde rätten det böra berörde rotebönder för sasamma två år resterande knektetorps skatt utgiva åtta daler silvermynt till soldatens som tjänar för torpet närmaste arvingar som cederat till dess nytta använda samt expenser till fem daler silvermynt refundera.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-05-07 med hjälp av Disgen version 2021.