Ansedel Karl Karlsson

-1708

Död 1708-04-01.
Karl Karlsson

Död 1708-04-01.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 5 i Hå österg., Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Hå österg., Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som soldat 1707 i Hå österg., Hamneda (G).

1706 Sunnerbo höstting § 16.
Soldathustrun Kirstin Bengtsdotter från Mästocka och Veinge socken efter utverkad situation klagar till Hindrich Andersson i Svenskatorp för 3 Rd återstående legomål förutan räntan av torpet i Hå och Hamneda socken Östre och Landbogårdarnas rote, som hon påstår njuta satisfaktion före; Hindrich såsom varande sig förklarar som har fuller han för berörde r Rd: caverat, men berättar dem hos rotebönderna i Hult innestod, som de sig vägta betala, emedan soldaten Carl Carlsson åtnjutit i legomål 160 daler silvermynt; Beträffande de åtta daler silvermynt som Hindrich pro år 1702 och 1703 i avräkning på räntan för torpet emottagit, föregiver han sig levererat till kasserade soldaten Knut Soppa liveriet. Uppvisandes Hindrich H löjtnanten välborne Udde Ödla d 13 okt 1701 giva specifikation på 4 daler 10 öre silvermynt liveries penningar, föregivandes sig 6 daler utbetalt, och de övriga 2 daler berättar han soldaten själv av roten hava emottagit.
Resol.
Detta ärende differera, som när mer underrättelse om beskaffenheten här av inkomma kan.
Död 1708-04-01.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.