Ansedel Olof Stark

Fänrik
Olof Stark


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Transporterad som sergeant 1710-02-07 från Majorens kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som sergeant 1711-10-30 i Karlskrona (K).

"Kommenderad till Växjö med överstelöjtnanten efter rekryterna" (gmr 1710).
Kallades fänrik vid sonen Gustavs dop.
Troligen den gratialist och fältväbel som inte infunnit sig vid mönstring 1740 och troligen befinner sig på Gotland men bor i Karlskrona. Underhållsbrevet var utfärdat 1723-12-31.

1715 Sunnerbo höstting 3 oktober § 4.
Jöns Nilsson i Rya tilltalade efter stämning föravskedade fänriken Olof Stark för det han skall ihjäskutit en honom tillhörig galt. Svaranden tillstod väl sig hava skutit galten, men påstår sig icke vetat vem han tillhört, medan han luggit i dess gärde och ingen honom skall kunnat fasttaga. Nämndemannen Nils Josepsson i Ularp, som synt galten sedan han var skjuten, värderade honom för 2 daler 16 öre silvermynt.
Resol: alldenstund fänrik Olof Stark själv vidgått sig hava i dess gärde ihjälskjutit en galt vilken befinnes varit Jöns Nilsson tillhörig; Ty sak fäldes han i anledning av det 10 kap Byggningabalken, att gälda qvickt mothe död eller den betala efter Mätis manna ordom med 2 daler 16 öre silvermynt, samt till käranden erlägga 3 marker silvermynt expenser, vad angår den skadan, som Stark förmenar sig tagit därav att galten gått uti dess därde; så kan han Jöns Nilsson därföre efter föregången stämning lagligen tilltala, där han förmenar sig därtill hava fog.


1718 Sunnerbo vinterting 27 januari § 5.
Blev stämd av bonden Olof Joensson i Angelstad för skuldfordran.

Relationer och barn

Gift.
N.N.
Gustav Olofsson.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.