Ansedel Lars Svensson

Soldaten
Lars Svensson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 64 (259) 1679 i Bavraböke, Lidhult (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1686 i Bavraböke, Lidhult (G).
Roten hade 1686 nr 259.

1693 Sunnerbo höstting 6 oktober nr 113.
Förlovade [avskedade] soldaten Lars Svensson i Bavraböke gift man, dock föregivandes sig vara från hustrun skild, för rätten frivilligt bekände, det han med ett ogift kvinnfolk Karin Jönsdotter i samma gård olovligt umgänge förövat.
Resol:
Såsom soldaten med intet skäl kunde bevisa sig från sin förra hustru lagl skild vara, dhy blev honom av rätten pålagt till nästa ting, giltiga bevis där över att anskaffa.

1702 hösttinget 10 oktober.
Vidare angav jägemästaren huru såsom förlovade soldaten Lars Svensson från Bavraböke ett rådjur i skogen tagit och det till Klockaregården Lidhult burit, påståendes jägemästaren det svaranden imponeras måtte sig förklara huruledes som samma djur fångats, där på Lars vid tillfrågan sålunda svarade, som voro han djuret uti en nedhuggen furutopp liggande funnit, vid den tid han skulle gå till kyrkan och blev varse i snöen spår ifrån qvarnendär 5 st bösser stod insatte, varandes bägge benen på djuret avskjutne, icke vetandes av vem, men berättar att klockaren Oluf Jonsson i Lidhult, givit honom 2 daler silvermynt, att han ville lämna djuret till det ställe han det funnit hade, vilket och Lars berättar sig efterkommit, och i den samma furetopp varest djuret tog nederlagt, men det sedermera icke sijt [sett]. Berättandes och eljest Lars att Oluf klockare varit på ryggen blodig, och därutan på mjöl, och såsom där jämte befinnes att Jöns Persson i Nannarp, Nils Persson i Lidhult och Jon Andersson i Öxnalt varit med om aftonen i stugan, men samma personer nu icke tillstädes.
Altså differeras med utslag, som de kunna till ansvar komma.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.