Ansedel Nils Andersson

-1704

Död i fält 1704-08-24.
Nils Andersson

Död i fält 1704-08-24.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Nils Andersson i Angelstad vid förra mönstringen [1688] "rocken skarvad uppevid axeln, måste lagas eller anskaffas en annan". År 1693 "rocken nu lagad och god."
Med vid mönstring för nr 119 1699-12-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Död i fält 1704-08-24.

Angelstad Mårtensgård hade 1686 nr 180 (gmr 1693). Denna rote ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.
"Sjuk hemma i landet" (gmr 1693).

1692 Sunnerbo höstting 3 oktober nr 46.
Nils vittnade vid tinget om länsman Bromans åkerskada som dess svärmor, matronan Elisabeth Stalenas, oringade svin orsakat. Hon hade en yxa i handen, som Nils tog och satte mellan dörren och stolpen vilket orsakade en liten skada.

1693 Sunnerbo sommarting 1 juni nr 82.
Hr överstelöjtnanten välborne Johan Schmittbergh, klagar till befallningsmannen välborne Gabriel Wijkman, som skall han olagligen utkastat en soldat utur knektestugan;
Hr befallningsmannen tillstädes, föregivandes sig ej vara citerat, dock likväl berättandes, att berörde knektestuga, inom hank och stör på dess rusthålls stam situerat är, och således påstår bliva soldaten kvitt, uppvisandes där hos Hr baronen och landshövdingen där över meddelte resolution, att soldaten skall flytta till sin anslagne rote som är Östenstorp;
Resol:
Såsom befallningsmannen nu intet är citerat, icke heller tingsrätten vet, huru detta uti Indelningsverket kan finnas annoterat, dhy differeras detta ärende till nästa ting.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.