Ansedel Jöns Larsson

Soldaten Musketeraren
Jöns Larsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 98 (816) i Berghem Larsag., Kånna (G).
Roten hade 1686 nr 816 och tillhörde kapten Mustchamps kompani.

1693 Sunnerbo höstting 5 oktober nr 90.
Samma dag inställde sig för rätten mönsterskrivaren Nils Grankvist, såsom fullmäktig uppå soldaten Jöns Larsson i Berghem vägnar, prätenderar av för detta löjtnanten Nils Nilsson i Alandsköp refusion för 10 daler silvermynt som han undfått den tid berörde soldat lät sig leja, då löjtnanten för honom gick i caution att han ej rymma skulle, och ingen möda för soldaten haft;
Till svar Nils Nilsson för rätten sig sisterade, berättandes efter slutat kontrakt soldaten hava förnöjt, som och dessutan i 23 års tid, han denna sin förmente fordran aldrig påtalt, påståendes för den skull ifrån den samma bliva frikänd.
Resolutio:
Emedan fullmäktigen å kärandens sida:
1 med intet skäl eller vittne kunde bevisa, svaranden till restution av samma 10 daler sig hava förpliktat, icke heller.
2 uti 23 års förlopp där på förr än nu talt, dessutan.
3 Kongl, Majt slike fordringar av rotepenningar bestående aller nådigt behagat upphäva, dhy dömmer rätten, Nils Nilsson i Alansköp ifrån samme 10 daler prätension ledig och fri.
Avsked 1699-09-29 i Berghem Larsag., Kånna (G).

Tjänt i 30 år, är gammal, svag synt och oduglig, bekommit avsked 29 september 1699., Roten vakant.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.