Ansedel Erik Simonsson

-1698

Soldaten Musketeraren
Död 1698-03-18.
Erik Simonsson

Död 1698-03-18.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 87 (213) 1683 i Tjuvarp, Annerstad (G).
Död 1698-03-18.
Roten hade 1686 nr 213.

1683 vinterting 12-14 mars sidan 33.
Vid samma tid och tillfälle kom för rätten kyrkoherdens i Annerstad ärevördige Mr Johan Wallini tjänstepiga Elin Jönsdotter i Annerstad, klageligen angivandes huruledes soldaten Erik Simonsson i Tjuvarp haver henne med ärerörig beskyllning angripit, som skulle han med henne olovlig beblandelse förövat, havandes benämnde soldat samma piga hit till tinget citera låtit i den intention, att han slikt otidig beskyllning honom övertyga ville, så emedan samma soldat Erik Simonsson icke allenast intet för rätta sig infinna lät, utan och vid tvenne härads betjänters eftersökande sig från det ena rummet till det andra undanstucket, varom tingsrätten noga inqvirerade, där jämte uppviste benämnde piga både en socken attest ifrån kyrkoherden Mr Daniel Anxelio i Odensjö, så väl som sin husbonde Mr Johannes Wallini vittnesbörd, dem hon i 4½ år tjänt, vilka attester henne Elin förklarade, att hava sig redeligt och väl förhållit, vidare tillfrågade de av härads nämd och omstående allmoge om hennes förhållande, vilka samtliga tillstodo, att hon städse sig tuckteligt och väl förhållit haver, allt därföre och i anledning av Sveriges lag 20 Cap Tingsmålabalken L L dömes han Erik Simonsson att plikta 40 marker med den åtvarning, att om han hädanefter med slik tidighet ej upphörer, skall han exemplariter straffas, och bliva pigan Elin Jönsdotter till sin heder i alla måtto conserverad.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.