Ansedel Olof Persson

Soldaten Pikaneraren
Olof Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 39 1686 i Sunnertorpa, Torpa (G).

1689 Sunnerbo vinterting 8 april nr 69.
Samma dag kom för rätten pigan Karin Persdotter i Ljungby, klagandes till soldaten Oluf Persson i Sunnertorpa om en sölfstop hon honom i Ljungby med brännevin skall hava handfått, men den samma sedan intet igen bekommit, för den skuld hon af sin hus bonde för samma stop grazeras till svars med ordan mötte Oluf Persson i Sunnertorp, Kan intet neka sig stopen af Karin Persdotter emottaget, men berättar sig dhen samma till en annan piga åtherlefverar.
Resolutio. Oluf Persson imponeras samma stoop med forderligast och utan widare Uppehådh igen skaffa eller dhen samma med 6 daler silvermynt in Continenti betahla på widrig hendelse undergå exlution, förbehållandes Oluf Persson laga åtahl emot dhen han förnimmer stoopen af honom tagit, det bästa han kan och gitter.
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Sunnertorpa, Torpa (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Sunnertorpa söderg. soldat., Torpa (G).

1698 hösttinget Sunnerbo.
Länsmannen Nils Jonsson för rätten beviste, att soldaten Oluf Svensson [Persson i rullan] i Sunnertorpa något läder av smedjebälgar från Måns i Forsa Olofsgård avhändt, och därom med honom om 8 daler silvermynt förlikts; Vilket läder soldaten till Bengt Larsson i Ularp försålt, det de bägge inför rätten tillstodo och bekände, dy sakfäldes Oluf, att plikta i anledning av straffordningens 3de punkt daler 24: :
Jämväl undergå kyrkoplikt.
Jämväl och Bengt i Ularp såsom förbuds brytande 40 marker.
Soldater corporaliter [kroppsstraff] plikta.

Relationer och barn

Gift.
Okänd .
Märit Olofsdotter. Född 1694-10-29 i Norrtorpa Backag., Torpa (G).
? Olofsdotter. Född 1697-03-29 i Norrtorpa Backag., Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.