Ansedel Lars Persson

Soldaten Pikaneraren
Lars Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 33 (230) 1681 i Skärseryd söderg., Torpa (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Roten hade 1686 nr 230.Var den soldat Lars som vid mantalsskrivning 1703 och 1707 levde som gift på roten.

1692 Sunnerbo höstting nr 130.
Samma dag sakfälldes soldaten Lars Persson för Skärseryds rote vilken under påstående häradsting uti Ljungby en cammar olåfl. uttappat något brännevin, att plikta tolf öre silvemynt i anledning av straffordningen.

1699 Sunnerbo höstting 7 oktober.
Uppå Per Perssons i Skeen emot soldaten Lars Persson i Skärseryd förda klagomål, angående två skäppor råg och 2 skäppor korn käranden till svaranden efter dess utgivna obligation av den 1 december 1698 till låns försträckt, dem han icke igen bekommit, utan en vederbörlig satisfaktion därför ansöker, blev resolverat och dömt;
Att ehuruväl soldaten Lars Persson för tiden icke tillstädes är, utan med Cronobergs läns infanteriregemente bortrest, dock likväl såsom han tillförne tvenne resor varit citerat, men icke komparerat; Nämndemannen Olof i Hallarp dessutan intygar, att soldaten samma skuld vedergått och bekänt. Rätten för den skull vedergått och bekänt, rätten fördenskull för behörigt prövade, det bör soldaten berörde fyra skäppor spannmål efter dess pris och vid den tiden gångbara markegång, då när den utlåntes, betala samt causerade expenser till 1 daler silvermynt käranden ersätta och refundera.

1712 Sunnerbo höstting 10 oktober § 90-91.
Dotern Ingred Larsdotter stämde sin farbror Bengt Persson om arv efter fadern soldaten Lars Persson.

Relationer och barn

Gift.
Okänd .
Ingrid Larsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.