Ansedel Bengt Johansson

Soldaten Pikaneraren
Bengt Johansson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 19 (218) 1686 i Nöttja, Nöttja (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Avsked som soldat nr 19 1701-10.. i Ågård, Nöttja (G).

Roten hade 1686 nr 218. "Lejd av Bengt Andersson" (gmr 1686).
Var vid avsked "döv och oduglig till krigstjänst, därför föravskedat i oktober 1701".

1692 hösttinget nr 103.
Soldaten Bengt Johansson i Nöttja klagde till sin morbroder Per Persson i Skärvö såsom dess förmyndare över något förment innestående arv, som förmentligtst skall bestå av ett tunnland skattejord, efter dess morbroder Per Månsson Skärvö;
Till svars med ord om Per Persson för rätten framträdde, förklarandes sig att han till Bengts fader skall hava betalt 20 daler. Av de övriga 20 daler berättade han sig till Bengts bror Per Johansson, som bortrymd är hava levererat 15 daler och till Bengt 5 daler, men kunde med kvittens eller vittne det ej bevisa. Dy lämnades parterna fritt antingen att träda under likvidation till samman eller och till nästa ting framskaffa skäl och vittnen.

1698 sommartinget 16 maj.
Arvid Larsson i Bölmingaryd köpt av soldaten Bengt Johansson i Nöttja och dess hustru Ingegerd Nilsdotter 2½ skäppeland för 7 daler 16 öre silvermynt, brev d 3 februari 1697.

Relationer och barn

Gift 1689-01-13 i Nöttja, Nöttja (G).
Karin ?.
Britta Bengtsdotter. Född 1689-10-20 i Nötja, Nöttja (G).
Karin Bengtsdotter. Född 1693-02-28 i Nöttja, Nöttja (G).
Gift 1693-07-30 i Nöttja (G).
Ingegerd Nilsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.