Ansedel Måns Eriksson

Soldaten Pikaneraren
Måns Eriksson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 2 1693-04-26 i Elinge Landbog., Hamneda (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Elinge, Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Elinge Landbog., Hamneda (G).

1693 Sunnerbo höstting 6 oktober nr 111.
Länsmannen välaktade Nils Jonsson, anklagade för rätten kånan Anna Olofsdotter i Hamneda, vilken fjärde gången av soldaten Måns Eriksson i Elinge sig besova låtit, han nu ej tillstädes, utan i Malmö commenderats, men dock för länsmannen uti Växjö, gärningen vedergått och bekänt, dhy dömdes han att plikta 40 marker samt dess kåna Anna för 4de gången itererat lönskeläger (svårläst 20 eller 40 daler).
Hon pliktade corporaliter [kroppsstraff].

1697 Sunnerbo höstting 1 september nr 73.
Dömdes till 6 marker i böter för att ha bortkört hö från Axelsgård i i Bäck.
Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.

Domboken Sunnerbo vinterting 1706 § 21.
Handelsmannen från Karlshamn Olof Unger, lät i rätten upvisa en räkning av den 3 aug. 1705 på den skuld som soldaten Måns Eriksson för Landbogården i Elinge skyldig bliven till 106 daler silvermynt sig bestigande, som kreditoren till säkerhet intecknas.

Relationer och barn

Gift.
Okänd .
Margareta Månsdotter. Född 1699-03.. i Elinge, Hamneda (G).
Begravd 1699-03-19 i Elinge, Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.