Ansedel Bengt Israelsson

Rustmästaren
Bengt Israelsson


F Israel Bengtsson.   
 
   
 
M Kerstin Larsdotter.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 119 1678 i Angelstad Mårtensg., Annerstad (G).
Befordrad till korpral nr 1 mellan 1688 och 1693 i Elinge Skinnareg., Hamneda (G).
Med vid mönstring som korpral 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Befordrad till rustmästare och transporterad 1701-06.. från 3:e fördubblingskompaniet, Kronobergs regemente till Allbo kompani, Kronobergs regemente.
Omnämns i domboken för Sunnerbo höstting 31 augusti 1697 nr 59.

1699 Sunnerbo höstting.
Länsman Jonas Broman för rätten angav Jonas Andersson i Balkagården Läsaryd, för det han den 3die sistlidne september uti gästgivaregården Hambna [Hamneda] Corporalen Bengt Israelsson med en lie 3ne sår skuret, ett i huvudet, det andra på vänstra armen och det 3dievid skulderbladet, vilket förorsakats genom det att corporalen en örfil till Jonas slog, beropandes sig länsmannen på vittnen, de där efter avlagd ed särskildt vittnade som följer.
1. Nils Johansson i Elinge berättade, när han till Hambna kom, låg corporalen på golvet döds stilla, sig inte rörandes men Nils stämde bloden, och befanns såret på Armen så djupt att armpipan syntes, och fältskäraren skar bort en hudeflamk, samt 4 st hudeflamkar hemma uti corporalens hus.
2. Nils Bengtsson berättar att denna träta dem mellan begynts och sig förorsakat medelst 10 öre silvermynt, som för hästelego uti Kongz skiussningenskulle restera, dem diur i Hökhult och Piätteryd socken av Jonas i Läsaryd fordrade, och när corporalen bad Jonas vara stilla, svarade han honom. Spotskeligen, då corporalenslagit Jonas vid örat, var på Jonas utmante corporalen sprunget först på dörren ut, där han strax utan för stannat, och corporalen som efter honom kom, med lien skadat.
3. Sven Jönsson i Elinge vittnar att han såg corporalen slå Jonas en örfil, sedan mante han corporalen ut, men där efter såg intet Sven vad dem emellan passerade, efter han intet gick med dem ut.
4. Det samma vittnar och Per Månsson i Elinge.
Resolutio.
Rätten dömde Jonas Andersson i Läsaryd böra för 2ne fullsår han corporalen Bengt Israelsson med en lie skuret plikta för vardera 5 daler tillhopa 10 daler. I förmågo det 6 cap Sårmb m villia L.L. Item för ett köttsår 6 marker samt liens ansättande 6 marker. Dessutan åligger Jonas om sveda och värk samt fältskärelön med målsägaren att förenas.

Relationer och barn

Gift.
Okänd .
Knut Bengtsson. Begravd 1697-06-06 i Elinge, Hamneda (G).
Israel Bengtsson. Begravd 1697-06-27 i Elinge, Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.