Ansedel Sten Jönsson Lundbäck

1670-1715

Född 1670 i Torpa (G).
Död 1715-06-03.
Sten Jönsson Lundbäck
Född 1670 i Torpa (G).
Död 1715-06-03.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Korpralen
Född 1670 i Torpa (G).
Antagen som soldat nr 35 i Mäseboda, Torpa (G).
Befordrad till korpral och transporterad till nr 24 1710 i Balkarp norreg., Nöttja (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Död 1715-06-03.
"Kan läsa och skriva" (gmr 1710).

1711 Sunnerbo sommarting 9 maj § 66.
Länsman Johan Schieder angiver corporalen Sten Lundbeck för 1710 års resterande skatt, av det till överstelöjtnantens avlösning anslagna Hem Målsbo 5 daler 18 öre silvermynt: av tionde ¾ dels skäppa med 1/3 dels kanna, till 26 öre 16 pr St: uträknat, som tillstås av svarande.
Resoh.
Såsom uppå fullmäktigens Johan Schieder angivande av svaranden corporalen Sten Lundbeck vidgås att för 1710 innestår med 5 daler 18 öre silvermynt skaffes det till överstelöjtnantens avlösning anslagne Hem Måsebo, jämväl ¾ dels Sk oh 1/3 kanna tijonde Ty bliver samma fordran iämpte 3 marker silvermynt expenser till executions handrächning remitterat och hänvist.

1711 hösttinget 18 oktober § 52.
Corporalen Sten Lenbergh [Lundbeck enligt rullan] stemt dess syskon angående skattejorden i Mästeboda [Mäseboda] som ½ hemman och därav 1/3 beräknat, och kommer att skiftas emellan 5 systrar och 2ne bröder, påståendes käranden sin betalning efter dess --- värde, erkännandes att hava för 1710 och 1711. ödelagt samma hemmans antagna och samtl. syskonens tillhörige bruk, vilka därföredärföre söka sin vedergällning och upprättelse.
Resol.
Uppå soldate corpralens Sten Lenbergs egna bekännelse, att hava samt. sina syskons skatterätt i Mäseboda av ½ gård 1/3 beräknat till bruk antagit, men det för nästleden och innevarande år öde lemnat, finnes tingsrätten skäligt det bemälte corporal efter 20 Cap jordebalken T.T. antingen ställer samma ödejord i sitt förra bruk, eller avstår sin andel i förberörde skatte och arvdejord.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-09-07 med hjälp av Disgen version 2021.