Ansedel Jöns Persson Strömfors

1685-

Korpralen Skomakaren
Född 1685 i Vrå (G).
Jöns Persson Strömfors
Född 1685 i Vrå (G).
Begravd 41 år gammal 1725-01-10 i Kråkshult, Vrå (G).
F Per Persson.
Född troligen i Bjerseryd, Vrå (G).


   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1685 i Vrå (G).
Antagen som soldat nr 47 1709 i Slättevrå, Vrå (G).
Transporterad till nr 67 omkring 1710 i Bökö, Lidhult (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Befordrad till korpral och transporterad 1716-09-24 från Bökö, Lidhult (G) till Fårtorp söderg., Annerstad (G).
Flyttade 1718 från Fårtorp soldat., Annerstad (G) till Vrå (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1718 i Kråkshult, Vrå (G).
Avsked som korpral nr 95 1721-08-17 i Fårtorp söderg., Annerstad (G).
Begravd 41 år gammal 1725-01-10 i Kråkshult, Vrå (G).
"Varit fången hos de danske men bliven cansionerad? 1713-04-28" (gmr 1713).
Fårtorp hade 1717 - 1721 nr 93.Var sjuk hemma i landet vid mönstring 1719 (gmr 1719).
Vid avsked "huggt i benet; oduglig; och invärtes sjuk; ser illa ut; begär avsked och vill hjälpa roten att skaffa en annan karl; får alltså avsked" (gmr 1721).

1714 sommartinget 28 maj § 72.
Per Persson i Kråkshult på sin son soldaten Jöns Persson för Bökö vägnar citerat Nils Jönsson i Bökö, å vars vägnar Bengt Persson i Älmås, till ansvar sig inställde för avgående skatt av knektetorpet Bökö pro anno 1712 och 1713 års 3 daler silvermynt med expenser.
Resolution: Såsom svarandens fullmäktige Bengt Persson godvilligt tillstått att skatten på Bökö soldatetorp pro anno 1712 och 1713 á 3 daler årligen är innestående. Fördenskull prövar tingsrätten skäligt, det svaranden Nils Jönsson i Bökö såsom huvudman på roten bör käranden soldaten Jöns Perssons fader Per Persson i Kråkshult tillfälle 2ne års innevarande skatt av Bökö soldatetorp á 3 daler silvermynt om året med 6 marker silvermynt expenser.

1717 sommartinget 20 februari § 62.
Kronolänsman Bror Orre, stämt corporalen Jöns Strömfors ogift och änkan Ingrid Rassmusdotter i Elinge för begånget lönskaläger, vilket som de bägge frivilligt tillstodo, och de varannan icke med släkt eller huyld skap äro förbundna, ej heller sig någondera med slik synd tillförne försett, så pålägges de att plikta efter 1694 års förordning, nämligen corporalen Jöns Strömfors 40 och Ingrid Rassmusdotter 20 marker silvermynt, samt tillfölje av 1686 års kyrkolag stå vardera en söndag uppenbar kyrkoplikt och sedan inta absolution.

1719 Sunnerbo hösttinget 30 september § 2.
Corporalen Jöns Strömfors för Fårtorp stämt Joen Nilsson och Bengt Joensson i Tjuvarp för åkerskada, i det deras svin 6 st skall inkommit i dess åker, som vart sådd med Öland säd och säden mycket fördärvat. Parterna förentes strax i vänlighet att svarandena giver käranden Strömfors, för denna åkerskada tre skäppor blandsäd, som av rätten konfirmerades.

Relationer och barn

Gift.
Karin ?.
Karin Jönsdotter.
Ingegerd Jönsdotter. Död 1718 i Fårtorp soldat., Annerstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.