Ansedel Per Bengtsson

Soldaten
Per Bengtsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 91 1720-02-19 i Skäckarp, Annerstad (G).
Rymde som soldat nr 91 1721-01-22 i Skäckarp, Annerstad (G).

1721 vintertinget 9 februari § 41.
Kronolänsman Petter Hultman angiver, huru som soldaten Per Bengtsson för Skäckarp, gift i Skåne hava med barn rått ogifta kvinnfolket Kerstin Månsdotter i Marsjö, soldaten som gärningen tillstått, har i dessa dagar avrymt, men kvinnfolket närvarande tillstår att umgänget, med bemälte soldat vara skett i Skäckarp och krono, vårfrudagen 1720 och hon framfött ett pigebarn d 25 december sistlidne: begärandes nu kvinnfolket att bliva nu dömd, på det hon sedan må åtnjuta kyrkones friheter, emedan det är ovisst, om soldaten igen kommer eller ej; varför som det är bevisligt, att soldaten Per Bengtsson gifte tillstått, hava kvinnfolket Kerstin Månsdotter, och hon för ingen annan står i ryckte; alltså dömer rätten att bör berörde Kerstin Månsdotter, plikta för enkelt hor, såsom ogift 40 daler silvermynt i förmågo av 1653 års straffordning 1 punkt samt efter 1686 års kyrkolag cap IV § IV stå 3 söndagar på pliktpallen också njuta absolution, och om soldaten Per Bengtsson kan ertappas, så bör han för rätten ställas och även undergå laga rannsakning och dom i mangel av botum pliktat corporaliter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.