Ansedel Lars Larsson Saxberg

1690-

Soldaten
Född 1690 i Lidhult (G).
Lars Larsson Saxberg
Född 1690 i Lidhult (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1690 i Lidhult (G).
Antagen som soldat nr 68 1709 i Saxnäs, Lidhult (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 68 1722-06-13 i Saxnäs, Lidhult (G).
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona" (gmr 1710).
Vid mönstring 1721 sjuk hemma i landet. "Har elaka ben befans av landshövdingen och översten vid reg. hemkomst".
"Har fått krigskollegieavsked, frånvarande" (gmr 1728).

1718 vintertinget 30 januari § 47.
Kronolänsman Petter Hultman stämt, soldaten Lars Saxberg, för Saxnäs rote, för det han med hugg och slag överfallit sina rotebönder Jöns Månsson i Saxnäs, och Per Jönsson ibm, av vilka han den förre efter eget vidgående, tillfogat två slag och den andra tre slag och ett hårdrag. Fältväbeln Bengt [Bryngel] Tunberg, hava under d 25 hujus [samma månad] givit sin attest att han situationen till soldaten, levererat, så att bemälte underofficerare, därom kunskap hava varför och som soldaten till slagen icke näka kunde, så sakfälles han, att efter Kongl Hovrättens rescrip d 3 november 1712 plikta 6 gr 3 marker i tvåbotum, samt göra dem offentlig avbön.

1718 vintertinget 30 januari § 54.
Soldaten Lars Saxberg stämt Jöns Knutsson i Hunsberg, att sig förklara med vad rätt, han upptagit 35 daler silvermynt som han förmäler att kärandens antecessoi matrimonii [föregångare i äktenskapet] Nils Knutsson honom varit skyldig.
Parterna trädde med varandra i vänlig förening, att svaranden till käranden giver 4 daler silvermynt vilket av häradsrätten konfirmerades.
Hustrun med okänt namn levde vid mantalskrivningen mellan 1722 och 1723 i Prosteköp, Lidhult (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.