Ansedel Johan Nilsson Östberg

1697-

Född 1697 i Småland.
Johan Nilsson Östberg
Född 1697 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Född 1697 i Småland.
Antagen som soldat nr 61 1720-02-19 i Bassarås mellang., Lidhult (G).
Avsked som soldat nr 61 1722-06-13 i Bassarås mellang., Lidhult (G).
Vid mönstring 1721 sjuk hemma i landet efter attest.
"Har varit lam i högra handen och ofärdig, frånvarande" (gmr 1728).

1731 hösttinget 3 november No 38.
Soldate hustrun Karin Jonsdotter uti Bohults torp i Odensjö pastorat [Lidhult] igenom sin ombudsman uppbördsman välaktat Sven Collin uppvisa ett denna tings rätts protokolls extrakt under d 1 sistlidne mars var medelst henne blivit beviljat offentlig stämning på hennes man soldaten Johan Östberg, vilken henne för 8 år sedan malitiahl des??rat och å alla predike stohlar blivit efterlyst; och som denna Johan Östberg sig ej infunnit på den uti bemälte på tingsdörren utslagne proclama utnämnde tiden som var d 29 nästförledne ??? oktober månad ej heller sedan; allt där före och på anhållan lämnas sådant här med till bevis, och bliver Karin Jonsdotter i förmågo av Cap 16 § 8 uti Kongl Majts kyrkolag av år 1686, här uti vidare remitterad till Ven: Consistorium i Växjö.

Relationer och barn

Gift.
Karin Jonsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.