Ansedel Per Bengtsson Frimodig

1687-

Soldaten
Född 1687 i Torpa (G).
Per Bengtsson Frimodig
Född 1687 i Torpa (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1687 i Torpa (G).
Antagen som soldat nr 39 1709 i Sunnertorpa, Torpa (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Flyttade omkring 1721 från Sunnertorpa soldat., Torpa (G) till Ljunghult, Vrå (G).
Avsked som soldat nr 39 1721-08-17 i Sunnertorpa, Torpa (G).
Flyttade omkring 1725 från Ljunghult, Vrå (G) till Mosslida, Torpa (G).
"Blesserad i slaget vid Helsingborg 1710-02-28 och av dess undfångna blessyr bortanst? musquett, bajonett och grenadjärtaska. Kan läsa i bok" (gmr 1710).
Vid avsked sjuk hemma i landet. "Har fallandesjukan, får avsked roten skaffar en annan" (gmr 1721).

1724 hösttinget 23 september § 15.
Samma dag framkom för rätten för avskedade soldaten Per Bengtsson i Ljunghult, förmälandes huru som han är sinnad ifrån ödesmål upptaga 1/8 hemman Mosslida benämnt i Torpa socken, allenast han därpå nödige frihets år åtnjuta kunde; fördenskull blev om detta 1/8tings hemmanets beskaffenhet, behörigen undersökt, då befanns att det över 13 års tid legat öde, åkern alldeles i linde, ängen övervuxen samt gärdesgårdarne för fäfot, iämväl husen alldeles nederruttne och förfallna, vilket nämnd och närvarande tingsallmoge enhälligt intygade, samt att detta hemman icke för ringare än 8 frihets års åtnjutande till bruk upptages och bringas kan , varom dock hos högvälborne herr baron och landshövdingen vidare ansökning göras bör och det omprövande samt approbation hemställes.

Relationer och barn

Gift 1717-01-06 i Sunnertorpa, Torpa (G).
Gunnel Rodriksdotter. Född 1693-03-15 i Skärseryd, Torpa (G).
Död 1755-07-21 i Mosslida, Torpa (G).
Anders Persson. Född 1717-10-05 i Sunnertorpa Backag., Torpa (G).
Jonas Persson. Född 1738-02-13 i Mosslida, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.