Ansedel Sune Jönsson Bäckman

1680-

Soldaten
Född 1680 i Hamneda (G).
Sune Jönsson Bäckman
Född 1680 i Hamneda (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1680 i Hamneda (G).
Antagen som soldat nr 12 1709 i Bäckaryd, Hamneda (G).
Levde som soldat 1711 i Hällorna, Hamneda (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 12 1721-08-17 i Bäckaryd västerg., Hamneda (G).
"Kan läsa i bok" (gmr 1710).
Vid mönstring 1713 i Wismar "krank (sjuk) hant attest" (gmr 1713).
Avsked vid mönstring i Stockholm 1721 "odugl. och svag karl finnes tillgång på roten skaffas en an" (gmr 1721).

1724 vintertinget 26 februari § 3
Samma dag upviste för rätten soldaten Såne Bäckman att av kommendören högvälborne herr baron Erick Siöblad undfånget tillåtelse brev dat d 3 febr 1723, att upptaga det till öde förfallna torpet kvarn Nöttja 1/8 emot 5 frihets års åtnjutande, begärandes få erhålla tings bevis huru samma 1/8 lägenhet varit beskaffat när han det förledet år tillträdde och befinnes; varöver behörigen undersökt blev, och av nämnd samt omstående tingsallmoge, som dess tillstånd sig bekant hava, intygades, att denna 1/8 kvarn Nöttja som 3 år öde legat, utan frälse possessoren förvållande uti ödesmål råkat, förmedelst en stark flod, som bortfört kvarnhusen och redskapen förstört, vilket jämte förra åboens fattigdom och medellöshet förorsakade honom bruket övergiva och sedan så alldeles förfallit till hus och gärdesgårdar att den tillträdande icke ringare än emot 5 frihets års åtnjutande kan det till bruk befordra, som till bevis av protokollet medelt varder.

Relationer och barn

Gift 1706-12-28 i Hällorna, Hamneda (G).
Anna Svensdotter.
Kerstin Sunesdotter. Begravd 10 år gammal 1717-09-01 i Hamneda (G).
Ingrid Sunesdotter.
Anna Sunesdotter. Begravd 25 veckor gammal 1717-09-15 i Hamneda (G).
Kerstin Sunesdotter. Född 1724-07-13 i Kvarnen, Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.