Ansedel Per Simonsson Groberg

1686-1758

Soldaten
Född 1686 i Småland.
Död 1758-10-16 i Groeryd, Torpa (G).
Per Simonsson Groberg
Född 1686 i Småland.
Död 1758-10-16 i Groeryd, Torpa (G).
F Simon .
Född omkring 1635.
Död 1719-10-14 i Groeryd, Torpa (G).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1686 i Småland.
Antagen som soldat nr 40 1710 i Groaryd, Torpa (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Förenades med sin svåger Nils Larsson vid sommartinget 1722 § 48 i Sunnerbo (G).
Avsked som soldat nr 40 1728-09-17 i Groaryd, Torpa (G).
Död 1758-10-16 i Groeryd, Torpa (G).
Vid mönstring 1719 "sjuk i kvarteret" (gmr 1719).
Vid avsked "åldrig och sjuklig får avsked" (gmr 1728).

1725 vintertinget 26 februari § 16.
Jöns Erikson i Malmaryd söker utav soldaten Per Simonsson Groberg, som innehavare av halva skattehemmanet Groeryd, att återvinna till dess halva skattejord Groeryd 1/12, uti hemmanet som där till lyder, men kommit först som undantag att nyttjas ifrån hemmanet och sedermer av av Per Groberg innehavas och brukas, varandes även Jöns Eriksons uppå gården undfångne köpebrev av d 20 juni 1710 stäldt på ½ hemman, som då till honom är försålt, vilket till fullo att få nyttja, han anhåller; Svaranden kan icke förneka, det ju denne 1/12 ifrån Jöns Eriksons halva hemman av honom innehaves och nyttjas tillika med andra halva hemmanets ägor och för den andelen av Per skatten erlägges, men föregives det i långl. Tider tillbaka skett; Dock som Cronobefallningsman välbetrodde herr Petter Wickenberg, jämväl sig besvärar över den oreda yppas med Cronoräntornas uppfordrande för denne lilla hemmansandelen, som ifrån dess rätta tillydande bohlstad är brackt; Fördenskull prövar tingsrätten skäligt, det bör den omtvistade 1/12 delen Jöns Eriksons bruk åter tilläggas, dock att Jöns Erikson däremot uti vedergällning till Per Simonsson betalar 5 daler silvermynt.

1725 vintertinget 26 februari § 17.
Jöns Erikson i Malmaryd kärar till soldaten Per Simonsson i Groeryd och Håkan uti Råaköp, bträffande arv Jöns hos dem uppå sin avlidne hustrus Karin Simonsdotters vägnar skall hava att fordra; Och som efter någon parternas conferance befinnes fullkomligt inventaruim icke upprättat vara; Alltså uppå anhållan förordnas nämndeman Eskil Person i Gåsarp som uti arvingarnas närvaro har att upprätta över den omtvistade egendomen att fullkomligt inventarium och sedan parterna emellan repartera [fördela] samt tilldela vad som en var av den bör njuta och tillkomma.

1746 hösttinget 10 november nr 149.
Jonas Helmerius och Per Groberg i Groeryd äro väl i behörig tid av Nils Danielsson i Forsa instämda,för skuldfordringar, men ingendera har sig infunnit, varför de vardera sakfälles till 2 daler silvermynts böter, samt vid fem dalers silvermynts vite, förpliktas att å nästa ting d 26 februari 1747 efter här av undfången tidig delaktighet, sig inställa och behörigt ansvar göra.

Relationer och barn

Gift feria 5 nativitatus christi 1717-12-29 i Torpa (G).
Susanna Larsdotter.
Simon Persson. Född 1719-10-21 i Groeryd, Torpa (G).
Död 1719-11-19 i Groeryd, Torpa (G).
Lars Persson. Född 1721-07-19 i Groeryd, Torpa (G).
Kerstin Persdotter. Född 1723-05-09 i Groeryd, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.