Ansedel Christofer Svickertsson Wickman Västerman

1679?-

Soldaten
Född omkring 1679 i Småland.
Christofer Svickertsson Wickman Västerman
Född omkring 1679 i Småland.

F Svickert Wikman.
Född omkring 1646.
Död 1714-01-09 i Ryd, Hinneryd (G).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1679 i Småland.
Antagen som soldat nr 52 omkring 1704 i Ormhult, Vrå (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Ormhult soldat., Vrå (G).
Återkom ur rysk fångenskap 1722-09-19.
Levde i Rya soldat., Torpa (G).
Lejd som soldat nr 42 efter rysk fångenskap 1722-11-09 i Rya, Torpa (G).
Rymd soldat nr 42 1727-11-13 i Rya, Torpa (G).

Tillhörde den rekrytstyrka som skulle ersätta vakanta rotar och embarkerade fartyg i Kalmar för överskeppning till Polen. De anslöt till regementet i Jaroslaw i sydöstra Polen 1704-08-19.

Domboken för Sunnerbo höstting 1708 § 87.
Pigan Lisbet Eriksdotter från Bassarås, uppå sin broder soldaten Jöns Erikssons vägnar, efter soldaten Christopher Svickertssons assignation d. 23 december 1707, talar till åborna uppå Ormhults rote om resterande fyra års skatt för dess torp till 4 daler silvermynt årligt dem käranden påstår mäktig bliven.
Där emot rotebönderna uppvisade en annan av berörde soldat för utgiven assignation av d. 8 juli 1707, som för än nu icke varit uppvist, medelst vilken åborna berätta sig berörde kärandens fordran icke kunnat betala.
Tingsrätten för behörigt prövande, det böra Ormhult rotebönder erlägga och betala till pigan Lisbet för torpets gröda de åren som kunna restera, och om soldaten lever, till dess berörde sexton daler silvermynt betalte bliva, och således infria pigans erhållna assignation.

1723 sommartinget 29 maj § 91.
Soldaten Christopher Svickertsson för Rya Torpa socken tilltalar dess halvsyster pigan Stina Svickertsdotter i Stora Ryd Hinneryd socken, för det hon uppburit arv efter bägges deras salig fader; Fadren dess utan i livstiden uppburit Christophers torpelega några år.
Pigan förklarar, att den tiden dess halvbroder gick ut för soldat, var pigan så liten att hon låg i svepen och som hon icke åtnjutit, varken av den uppburna torp räntan eller annat arv tillträtt efter faderns död, utan all faderns egendom till Kongl Majt och honom för obetalte krono räntor blivit utpantat, vilket senare kronans befallningsman välbetrodde Hr Petter Wickenberg och länsman välbetrodde Per Månsson, dem där cauntionen förrättat, bevittna; altså befrias pigan Stina Svickertsdotter i Stora Ryd från tilltal i detta mål.

Vid Sunnerbo vinterting 13 februari 1727 No 106, omtalas Christofer att han varit med Jon Persson och hans son Håkan Jonsson vid stölder före Christofers rymning från tjänsten.

"Den av ryska fångenskapet hemkomne. Den förrymde tagit med sig musköt, bajonett och värja" (gmr 1728).

Relationer och barn

Gift.
Märta ?.
Anders Kristofersson.
Maria Kristofersdotter. Född 1723-06-26 i Rya, Torpa (G).
Annika Kristofersdotter. Född 1726-01-23 i Rya, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.