Ansedel Per Börjesson Lundkvist

1684-

Född 1684 i Västergötland.
Per Börjesson Lundkvist
Född 1684 i Västergötland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Född 1684 i Västergötland.
Antagen som soldat nr 58 1710 i Öxnalt söderg., Lidhult (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).

1720 hösttinget 8 oktober § 116.
Såsom soldaten Per Lundqvist för Öxnalt rote i Lidhult socken icke allenast i ven Consistorio Wexionense, utan och vid denna häradsrätt, sig däröver besvärat, att dess hustru Sanna Ambjörnsdotter år 1713 från dess soldattorp med barn och egendom avrymt, och ingen underrättelse erhållas kan, var hon vistas, begärandes rättens stämning på henne; alltså och i anledning av Kong kyrkolagens Cap 16 § 8 varder bemälte hustru Anna Ambjörnsdotter, härigenom citerad och kallad, till nästkommande års Sunnerbo härads ordinarie ting i Ljungby d 6 februari, sin man soldaten Per Lundqvist, i detta mål till laga genmäle.

1721 vintertinget 11 februari § 54.
Husrun Sanna Ambjörnsdotter inställde sig inte vid tinget trots att hon eftersökts och ärendet remitterades till Konsistoriet i Växjö.
Avsked som soldat nr 58 1728-09-17 i Öxnalt söderg., Lidhult (G).
"Är åldrig och sjuk av lungesoten får avsked" (gmr 1728).

Relationer och barn

Gift.
Sanna Ambjörnsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.