Ansedel Per Svensson Ramberg

1690-1776

Soldaten
Född 1690 i Lidhult (G).
Död 95 år gammal 1776-11-09.
Per Svensson Ramberg
Född 1690 i Lidhult (G).
Död 95 år gammal 1776-11-09.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1690 i Lidhult (G).
Antagen som soldat nr 64 1709 i Bavraböke, Lidhult (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 64 1728-09-17 i Bavraböke, Lidhult (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift gammal och sjuk och kallades Rumberg 1759 i Bassarås Byag. soldat., Lidhult (G).
Död 95 år gammal 1776-11-09.
Dödsorsak: Ålder och lungsot
När Per skulle städjas 1709 erhöll han två oxar i lega av koministern Jonas Hjelmerus. Dessa sålde Per till Otto Nannesson för 7 daler 24 öre i silvermynt. Jonas vänder sig till tinget för att få tillbaka oxarna mot samma summa § 49 1710-06-21.
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona" (gmr 1710).
Vid mönstring 1721 sjuk hemma i landet efter attest (gmr 1721).
Vid avsked "åldrig och svag får avsked" (gmr 1733).


Hustrun med okänt namn levde vid mantalskrivningen mellan 1722 och 1723 i Bavraböke, Lidhult (G).

1725 vintertinget 2 mars § 101.
Lars Persson i Skälshult [Skälhult] efter föregången stämning återfordrar av soldaten Per Ramberg en malmgryta som han till honom 1710 för 3 daler 16 öre silvermynt pantsatt, men sedan emot skuldens betalande icke återställa velat. Svaranden tillstår denna gryta för så mycket hos honom blivit pantsatt, men han den därefter emot så stort undfånget lån nedsatt hos Per Svensson i Övra Bohult; för den skull prövar rätten skäligt det bör soldaten Per Ramberg denna pant emot skuldens klarerande till käranden återställa.

1725 vintertinget 2 mars § 102.
Soldaten Per Ramberg återfordrar utav Per Svensson i Övra Bohult en malmgryta Lars Persson i Skälhult tillhörig, som han hos Per Svensson för 14 marker silvermynt pantsatt. Svaranden säger sig denna gryta hava försålt, men erkänner den samma utav käranden allenast som underpant innehaft, varföre honom Per Svensson åligger denna omtvistade malmgryta till soldaten Per Ramberg emot 14 marker silvermynt återställa.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.