Ansedel Anders Jönsson Falk

1695-

Soldaten
Född 1695 i Småland.
Anders Jönsson Falk
Född 1695 i Småland.

F Jöns .   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1695 i Småland.
Antagen som soldat nr 110 1709 i Hjälmaryd söderg., Ljungby (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).

1717 sommartinget 22 juni § 106.
Handelsmännen ifrån Borås Per Larsson och Lars Johansson tilltalade efter föregången stämning soldaten Anders Falk, den förre för det han honom med hugg och slag skall överfallit och den senare för det Falk honom skall penningar avpressat d 14 hujus [denna månad] vid Kånna. Lars Johansson haver för dess angelägenheter skull rest till Borås, och befullmäktigat Sven Larsson att å dess vägnar lagligen tala. Görandes därom följande berättelse, att enär de lagt sig att beta i Kånna ängar, haver Anders Falk kommit och tagit upp deras hästar och ridit upp till Kvänjarp, och de följt efter och velat sina hästar igentaga; haver Falk med musköten slagit Per Larsson 2ne slag i huvudet, så att bloden gått ut, samt ett slag över axlar och armar; som och sedan tagit 25 öre silvermynt av Per Larsson, som han sagt att bonden Jöns Svensson i Kånna skulle hava för betet och han i betalning för muskötestocken, som gått sönder, som och honom trenne slag tillfogat.
Anders Falk kunde inte neka med mindre han dessa Borås boar ovannämnde slag tillfogat, men påstod att Jöns Svensson honom ombudit taga vara på dess äng, och om han kunna någon därstädes ertappa, som där beta, hästarna upptaga, vilket Jöns Svensson närvarande tillstod; sägandes vidare sig ingen, mening tagit de 25 öre silvermynt som han påstår, att Lars Johansson honom själv offererat, än att där med betala betet och den sönderslagne musköte stocken. Soldaten Hans Orre, Erik Lagström, Sven för Marås och Bengt för Näs, jämte ryttaren Qvenberg, hava väl varit vid detta slagsmål tillstädes, men boråsarna intet över dem klagat, eller dem stämt, helst de dem inte slagit, eller vidare förfång gjort, än att de varit behjälpliga att taga upp hästarn. För den skull pålägges Anders Falk att plikta arg: Cap: 13 Sårmt: med vill. El:för 6 slag a 3 marker = 18 marker silvermynt och till boråsarna att erlägga för sveda värk, hinder och tidspillan 6 daler silvermynt i mangel av botum plikta corporaliter [spöstraff].

Vittne till slagsmål mellan bönder och ryska fångar § 100 1720-10-08 i Sunnerbo (G).

1724 sommartinget 2 juni § 9
Borgaren Gumme Hörlin uti Växjö igenom fullmäktig Anders Hindricksson i Hörda kärar till Anders Falk för låntagna 6 daler silvermynt vilka med expenser återsökes. Anders Falk närvarande tillstår sin skuld att han 6 daler utav Gumme Hörlin låntagit, för den skull dömes han att betala till Gumme Hörlin samma 6 daler silvermynt jämte 16 öre silvermynt rättegångs omkostnader.

1727 sommartinget 12 juni No 92.
Lars Elgman i Älghammar har instämt soldaten Anders Falk i Rataryd Mellangård att själv betala de 2 daler silvermynt med 1 daler silvermynts expenser, som han Lars Elgman å sista ting är in contumaciam [i sin frånvaro] på dömd till Per Larsson i Skeen såsom Falks cautionat [borgensman] att betala, men Falk igenom sin egen förskrivning av den 4 sistlidna februari förbundit sig själv vara ansvarig före, och som svaranden igenom sin broder soldaten Jonas Appelgren detta tillstår, så förpliktas Anders Falk själv att här före förnöja Per Larsson sina 2 daler silvermynt och ställa Lars Elgman utan ansvar här före, samt till Lars Elgman betala daler silvermynt i expenser.
Rymde under permission som soldat nr 110 1730-12.. i Hjälmaryd, Ljungby (G).

Relationer och barn

Gift 1718-01-01 i Hedenstorp, Angelstad (G).
Kerstin ?.
Gift 2: stora bönedagen 1722 i Rataryd, Angelstad (G).
Ingeborg Enevaldsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.