Ansedel Olof Jönsson Hultgren

1693-

Soldaten
Född 1693 i Småland.
Olof Jönsson Hultgren
Född 1693 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1693 i Småland.
Antagen som soldat nr 134 1713 i Hult, Vittaryd (G).
Fånge 1713-05-16 i Holstein.
Återkommen ur fångenskapen och antagen som soldat nr 134 1720-02-19 i Hult söderg., Vittaryd (G).
Levde vid mantalsskrivning 1748 i Hult soldat., Vittaryd (G).
Avsked som soldat nr 134 1757-06-23 i Hult, Vittaryd (G).
Kallades Jonsson enligt rullan 1713, 1717 och 1728.
Var sjuk vid mönstring 1728 och noterad som västgöte (gmr 1728).
Kommenderad till Malmö 1740 47 år gammal samt gift och kallades Jonsson (gmr 1740).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).
"Oduglig kasseras, och emedan han icke alenast blivit fången uti förra kriget vid Tönningen, utan och sedermera långe och väl tjänt men icke äger något uppehälle, ty rekommenderas han till underhåll" (bmr 1757).

1720 sommartinget 31 maj § 27.
Nils Andersson i Hult [Vittaryd] stämt sin soldat Olof Hultgren för det han d 18 maj sistlidn honom slagit och hårdragit på dess åker, samt bortsålt en dess häst, soldaten nekar här till, in till dess käranden men vittne honom det överbevisar, kallades soldaten käranden in för rätten vid sakens begynnelse en prackare [bedragare], som han alltid skall varit; alltså i förmågo av 1695 års rättegångs förordning 22 kapitlet pliktar soldaten för att han kallade sin vederpart in för rätten prackare 10 daler silvermynt men vad slagsmålsmåls saken och hästens bortsäljande vidkommer differera med utslag till nästa ting, då en å regements vägnar kan vara tillstädes och ransakningen bevista.

Relationer och barn

Gift.
? ?. Född 1694.
Begravd 1726-12-11 i Vittaryd (G).
Gift.
Märta Andersdotter.
Jon Olofsson. Född 1728-08-26 i Hult, Vittaryd (G).
Elin Olofsdotter. Född 1731-06-01 i Hult, Vittaryd (G).
Ingeborg Olofsdotter. Född 1734-07-08 i Hult, Vittaryd (G).
Anders Olofsson. Född 1737-06-15 i Hult, Vittaryd (G).
Julius Olofsson.
Peter Olofsson. Född 1744-03-25 i Hult, Vittaryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.