Ansedel Anders Persson Sverman

1718-

Soldaten snickaren
Född 1718 i Småland.
Anders Persson Sverman
Född 1718 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1718 i Småland.
Antagen som soldat nr 104 1742-08-19 i Näs, Ljungby (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1748 i Näs soldat., Ljunga (G).
Avsked som soldat nr 104 ad interim 1757-07-26 i Näs, Ljungby (G).

1755 hösttinget 30 september § 10.
Köpte en ograverad fjärding skattejord i Marås Ljungby (G) för 400 daler i silvermynt. Köpebrevet daterat 2 juli 1755.

1755 hösttinget 14 oktober § 94.
Alldenstund Erik Bengtsson i Kvänslöv och Anders Svärdman nu och vid detta ting vederbörligen visat, det de, jämlikt deras utfästande vid förra tinget, upplagat den å kronhusbyggningen härstädes uppå östra norra hörnet tienade skada genom den olyckelige branden uti mars månad förlidet år, som och levererat det av dem samma ting bet?gade skåp till att förvara tingshandlingarne uti, alldeles färdigt och välbehållet, som dem föreskrivit var; fördenskull behagade herr kronobefallningsmannen Abraham Bergius besörja, det förenämnde snickare Erik Bengtsson och Anders Svärdman skydsamligen våge varda förhulpne till den för dem uti detta fall återstående betalning femtiofem daler silvermynt, av under händer havande vederhörige häradets medel, jämlikt tingsrättens härom för detta under den 25te siterekne juni givna utdrag av domboken.

Relationer och barn

Gift.
Ingeborg ?. Född 1713.
Begravd 1753-01-01 i Hovdinge, Ljungby (G).
Gift.
Svenborg Månsdotter. Född 1726.
Ingeborg Andersdotter. Begravd 1755-06-22 i Näs, Ljungby (G).
Måns Andersson. Begravd 1756-11-14 i Näs, Ljungby (G).
Josef Andersson. Född 1758-02-05 i Näs, Ljungby (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.