Ansedel Sven Lukasson Berg

1700-1774

Korpralen Skräddaren
Född 1700 i Småland.
Död 1774-12-15 i Bolmarö, Annerstad (G).
Sven Lukasson Berg
Född 1700 i Småland.
Död 1774-12-15 i Bolmarö, Annerstad (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1700 i Småland.
Antagen som soldat nr 129 1719-05-30 i Rataryd, Angelstad (G).
Befordrad till korpral transporterad från nr 129 till nr 95 1743-08-01 från Rataryd, Angelstad (G) till Fårtorp, Annerstad (G).
Levde vid mantalsskrivning 1748 i N.Rataryd västerg. soldat., Angelstad (G).
Avsked som korpral nr 95 vid besiktningsmönstringen 1757-06-23 i Fårtorp, Annerstad (G).
Levde omkring 1757 i N.Rataryd soldat., Angelstad (G).
Levde 1760 i Bolmarö krog, Annerstad (G).
Död 1774-12-15 i Bolmarö, Annerstad (G).
Dödsorsak: Bröstsjuka
Vid mönstring 1719, "karlen något för ung men finnes ingen annan tillgång på roten kvarstår tills vidare" (gmr 1719).
Kallades Sven Lucason Berg vid mönstring 1719, 1721 och 1728.
Kommenderad till Malmö 1740 40 år gammal och gift skräddare (gmr 1740).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).
Var utlagd för nr 129 Rataryd. Vid avsked "gammal och bräcklig, kasseras och emedan han ej har något till sin lifsbergning rekommenderas han till underhåll" (bmr 1757).
Född 1698 enligt hfl (Annerstad AI:2 s.402 GID 447.3.37100).

1723 vintertinget 5 februari § 14.
Kronolänsman Bror Orre citerat och förrätta ställer soldaten Sven Lucasson i Hölminge och Britta Gummesdotter i Rataryd för begånget lägersmål det de närvarande tillstå men berätta det skett under äktenskapslöfte, som de velat fullborda, helst ingen underrättelse kunnat erhållas om Brittas förra man soldaten Joseph Wessman vart levande, vilken för 8 år sedan av marcherat uti Pommern, men 18 augusti sistlidne hemkommen, och sig nu inställer, görandes följande berättelse, att sedan han för 8 år sedan som sagt är marscherade uti Pommern, blev han 1716 i Köningsberg fången under brandenburgaren, och där tvingat antaga krigstjänst, varuti han continuerade till 1 juni sistlidne då han fick sitt avsked och så begav sig hem, påståendes han nu få taga sin hustru bemälte Britta Gudmundsdotter igen till äkta, som han och i kyrkolagen har rätt till och ven consist Wexiönensis brev undertecknat 26 september 1722 även bifaller, varandes barnet framfött d 30 september 1722 och därefter dött; fördenskull i hänseende därtill att 1mo soldaten Wessman i 8ta års tid vart utrikes, och intet efter dess egen bekännelse givet till sin hustru någon efterrättelse om sitt tillstånd, som han ej heller kunnat, utan 2o blivit tvungen att antaga, tjänst under brandenburgaren till d 1 juni sistlidne, då han fick avsked, så att 3io Britta Gudmundsdotter i mening att Wessman var död låtit sig hava under äktenskapslöfte med soldaten Sven Lukasson, som blivit soldat efter Wessman och flyttat till soldattorpet där Britta bodde, dömer rätten i förmågo av höglofliga Kongl Göta Hovrätt resoript dat d 10 oktober 1710, att bör Sven Lukasson plikta efter 1694 års förordning lönskaläge 40 marker och Britta Gudmundsdotter för dito 20 marker samt efter 1686 års kyrkolag nu därpå vardera 1 söndag kyrkoplikt i Angelstad kyrka och så njuta absolution.

Relationer och barn

Gift 1723-10-27 i Angelstad (G).
Karin Arvidsdotter.
Lars Svensson.
Karin Svensdotter.
Kerstin Svensdotter.
Gift 1755-08-10 i Angelstad (G).
Gudborg Andersdotter. Född 1717.
Död i Bolmarö krog, Annerstad (G).
Peter Svensson. Född 1757-07-07 i N.Rataryd, Angelstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.