Ansedel Nils Bengtsson Rosendal

1720-1755

Soldaten
Född 1720 i Småland.
Död 1755-02-13 i Nöttja (G).
Nils Bengtsson Rosendal
Född 1720 i Småland.
Död 1755-02-13 i Nöttja (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1720 i Småland.
Antagen som soldat nr 43 1742-03-26 i Norrtorpa, Torpa (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1748 i Balkarp mellang. soldat., Nöttja (G).
Transporterad från nr 43 till nr 36 1749-02-09 från Norrtorpa, Torpa (G) till Stackarp, Torpa (G).
Död 1755-02-13 i Nöttja (G).
Dödsorsak: Huvudsjukan
Var utlagd för nr 24 eftersom denna var korpralsrote och Blom från nr 43 blivit befordrad till korpral (gmr 1744 b.70).Gård ej angiven i dödboken i Nöttja. Var vid sin död 34 år gammal.

1756 Sunnerbo vinterting 11 februari § 30.
För tingsrätten uppvistes den bouppteckning, änkan hustru Karin Svensdotter i Balkarp den 17 oktober 1755 låtit författa över egendomen efter sin afledne man, soldaten Nils Bengtsson Rosendahl, bestigande sig uppteckningssumman till etthundratjugotvå dals 2 öre silvermynt, där hos ett av förenämnde soldat Rosendahl, i livstiden, författat testamente uppteddes, så lydande:
Emedan är viss, men tiden och stunden oviss, alltså haver jag Nils Bengtsson Rosendahl här igenom af moget betänkande och väl berått mod velat förordna och testamentera min kära hustru Karin Svensdotter i Balkarp all den lösa egendom som i vårt lilla bo efter min död finnes kan antingen gud skulle behaga att låta det ske hemma, eller borta, emedan hon alltid som en huld och trogen maka gått om vårt lilla till det bästa, så väl i min frånvaro, som då jag varit hemma, altså och bliver detta min yttersta vilja och slut, som ovan förmält är, så att ingen av min släkt och anhörige skall hava makt det ringaste här på, att tala eller klandra, efter min ej heller min hustrus död, och härtill haver vi ombudit ärlige och gode män, som denna min yttersta vilja höra och besanna skola, vilket är skett i förlidet år 1754 vid dess bortresa till Landskrona, så väl som dess yttersta, vid kyndelsmässotiden innevarande år i Balkarp den 12 februari 1755 Nils Bengtsson Rosendahl.
Att detta så i sanning är, kunna och vi med livlig ed bestyrka, om så påfordras skulle.Joseph Stensson och Lars Stensson i Balkarp.
Detta är nu således ord ifrån ord, uti tingsrättens dombokens vordet infört, och bör därutav en besannad avskrift ofördröjligen tillställas avlidne soldaten Nils Bengtsson Rosendahls arvingar, vilka äga frihet därå, efter uttagen behörig stämning, inom natt och år [inom ett kalenderår], från inhändigandet, klandra, så vida de sig där till befogade skulle finna, åliggande dess efterlåten änka, hustru Karin Svensdotter denna kommunikation, eller övergivande av berörde avskrift vederbörligen besörja.

Relationer och barn

Gift.
Karin Svensdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.