Ansedel Lars Eriksson Hultenberg

1688-

Korpralen
Född 1688 i Mårdaklev (P).
Lars Eriksson Hultenberg
Född 1688 i Mårdaklev (P).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1688 i Mårdaklev (P).
Antagen som soldat nr 8 1709 i Hå Storeg., Hamneda (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Befordrad till korpral nr 47 och transporterad 1712-10-16 från Hå Storeg., Hamneda (G) till Slättevrå, Vrå (G).
Antagen som soldat nr 47 1717-10-01 i Slättevrå, Vrå (G).
Avsked som soldat nr 47 1733-06-21 i Slättevrå, Vrå (G).
"Blesserad i slaget för Helsingborg 1710-02-28 och därsammastädes förkommit musquett och bajonett" (gmr 1710).
"Varit till förne soldat under gardet och major Hammarhielms komp. som såldt honom honom till oxehandlaren Jöns Tohrsson i Elinge för 44 Dr smt vilken senare sålt honom till denna rote för 120 Dr smt" (gmr 1717).
"Karlen klagar att han är sold ifrån Gardet och intet bekommit någon lega, men dess sak skall redan vara insände till krigsrätten, emellertid ? till H översten att förskaffa karlen till det han bör ha efter kung. förordningar" (gmr 1718 s.78).
Var utlagd för nr 8. Gammal och bräcklig, begär och får avsked (gmr 1733).

1724 hösttinget 27 september § 98.
Det har förlovade soldaten Sven Jacobsson instämma låtit samtelige roteintresenterna uti Hå Storegård att vara ansvariga för de 55 daler silvermynt, Sven Jacobsson då han till soldat för roten blivit skriven, men där ifrån sig utlösa skulle, likmätigt Kongl och riksrådet högvälborne herr greve von Fersens resolution av den 22 oktober 1719, givet till Lars Erikson Hultengren som han uti sitt ställe anskaffa låtit i synnerhet som han Jöns Torsson för det han Lars Hultengren i stället till soldat legde levererat 140 daler silvermynt, men icke mer av roten bekommit än 93 daler 16 öre silvermynt. Uppå rote intressenternas vägnar inställde sig Per Erlandson och Anders Nilson, vilka förmena sig böra otilltalte lämnas för denne Sven Jacobsson ansökande, emedan de till honom givit uti legomål efter överens kommande 93 daler 16 öre silvermynt, den han strax bekommit, men låtit instämma Jöns Torsson i Elinge, vilken uppburit av Sven Jacobson 140 daler silvermynt, att därföre karl i dess ställe anskaffa, vilken icke levererat Lars Hultengren mer än 5 daler silvermynt, utan Sven Jacobsson, som från soldate tjänsten blivit fri, tilldömd de övriga 55 daler Hultengren betala, emedan Kongl förordningen innehållt en soldat uti lega borde hava fullt 60 daler Jöns Torsson i Elinge kan icke förneka , att han juför de av Sven Jacobsson uppburne 140 daler silvermynt, utlovat att anskaffa duglig karl i stället, vilket han och gjort, rest till Stockholm och där uppspanat denne Lars Hultengren som han påstår levererat 10 daler och till kapten Hummerhielm för det han skulle få honom ifrån gardet, där han förr tjänt 100 daler silvermynt, samt till fältväbeln av det kompani han förr tjänt 8 daler, det övriga förmenar han på resan till och ifrån Stockholm uppgott, Om Jöns har kvittens uppå de 10 daler som han påstår sig givit till Hultengren per maj, kan det inte bevisa, men påstår så mycket till honom hava betalt.
Resolutio: Emedan Jöns Torsson i Elinge med för detta soldaten Sven Jacobsson vidgår sig hava slutat och överenskommit att han för 140 daler silvermynt, istället för Sven Jacobsson skulle anskaffa en duglig karl till soldat, men icke mer givit den i stället förskaffade Lars Hultengren uti lega än 5 daler silvermynt, varför Sven Jacobsson med generalmönstringen igenom resolution d 22 oktober 1719 blivit tilldömd att antingen förnöja Lars Hultengren fyllnaden av legomålet till 60 daler, eller och själv bliva soldat, samt sedan söka sin man med vilken han om soldat ackorderat, det bästa han kan och gitter och har således Sven Jacobsson till Hultengren betalt fyllnaden med 55 daler silvermynt; fördenskull prövar tingsrätten rättvist, det bör Jöns Torsson, som för 140 daler försäkrat att skaffa soldat i stället för Sven Jacobsson, vara honom Sven Jacobsson ansvarig för de till Hultengrens fyllnad uti legomålet utbetalte 55 daler silvermynt.

Relationer och barn

Gift 1711-06-18 i Hällorna, Hamneda (G).
Kerstin Svensdotter.
Erik Larsson. Född 1722-10-07 i Slättevrå, Vrå (G).
Sven Larsson. Född 1725-05-15 i Slättevrå, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.