Ansedel Sven Lundbeck

Soldaten
Sven Lundbeck


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 35 i Mäseboda, Torpa (G).

1724 sommartinget 4 juni § 47.
Corpralen Carl Uro kärar till samtliga roteintressenter uti Mäseboda rote, för att de icke godvilligen vilja till honom betala efter deras soldat Sven Lundbecks anvisning av den 2 april sistlidne som med en del av regementet uti Stralsund vistas de 16 daler silvermynt i avräkning på bemälte soldats d 14 maj 1720, för anorderade årliga lega och lön vilka 16 daler silvermynt corporalen uti Stralsund till Sven Lundberg [Lundbeck] uti dess sjukdom utlämt, då han därom högst angelägen var, eljest torde hända han alldeles undergått och länge sedan varit död.Uppå roteintressenternas vägnar begiver Johan Persson i Mäseboda att betala till corpralen Carl Uro desse 16 daler silvermynt, vilket och de övriga rotebönderna, som nu närvarande äro, samtyckte, allenast för ödesfjärdings hemmanet undslipper att erlägga, vilken Sven Lundbergs [Lundbecks] hustru Bengta nu brukar och på frihets år upptagit, kunnandes hustru Bengta närvarande icke förneka, det hon uppburit regements hjälpen; för den skull dömes roteintresenterna av Mäseboda jämte hustru Bengta för den upptagna öde fjärdingen till corpralen Carl Uro att betala samma 16 daler silvermynt utav deras soldats Sven Lundbergs [Lundbecks] betingade lega och lön, jämte 2 daler silvermynt expenser.
Rymt som soldat nr 35 1727-12-10 i Mäseboda, Torpa (G).

Relationer och barn

Gift.
Bengta Jönsdotter. Född 1670.
Död 56 år gammal 1726-11-09 i Mäseboda, Torpa (G).
Gift 1727-06-08 i Mäseboda, Torpa (G).
Sigrid Jönsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.