Ansedel Sven Jönsson Björn

1811-1877

Soldaten Byggmästaren
Född 1811-01-06 i Sjöatorp, Tutaryd (G).
Död 1877-12-13 i Stavsjö norreg., Angelstad (G).
Sven Jönsson Björn
Född 1811-01-06 i Sjöatorp, Tutaryd (G).
Död 1877-12-13 i Stavsjö norreg., Angelstad (G).
F Jöns Svensson.   
 
   
 
M Anna Gustavsdotter.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1811-01-06 i Sjöatorp, Tutaryd (G).
Antagen som soldat nr 135 1831-04-04 i Feringe, Vittaryd (G).
Flyttade 1839 från Nyagärde, Vittaryd (G) till Berga (G).
Flyttade 1843 från Berga (G) till Stegaryd soldat., Vittaryd (G).
Flyttade 1846 från Stegaryd soldat., Vittaryd (G) till Ekornarp söderg., Berga (G).
Flyttade 1848 från Ekornarp söderg., Berga (G) till Ekornarp Per Erlandsg., Berga (G).
Avsked som soldat nr 135 1856-04-04 i Feringe, Vittaryd (G).
Flyttade 1858 från Ekornarp Per Erlandsg., Berga (G) till Domaryd västerg., Berga (G).
Flyttade 1860-11-06 från Domaryd västerg., Berga (G) till Ekenäs Stavsjö norreg., Angelstad (G).
Död 1877-12-13 i Stavsjö norreg., Angelstad (G).
Dödsorsak: Dog hastigt på natten troligen av slag
Referens: Bouppteckning Sunnerbo häradsrätt FII:60 Bild 828 / sid 1635

1843 sommartinget den 20 maj nNo 239.
Jämlikt Häradsrättens beslut sista ting företager hos rätten ånyo det under nr 129 i då hållne dombok antecknade målet emellan soldaten Sven Björn i Ekornarp kärande, samt soldaten Jonas Udd i Snaryd svarande, om skuldfordran; Och inställer sig därvid käranden genom nämndemannen Bengt Nilsson i Össlöv, men svaranden låter sig icke avhöra vadan kronolänsman Rundbergyrkar yrkarå honom ansvar.
I tingssalen närvarande Anders Petersson i Prästorp och Sven Mårtensson i Åby förklarar efter påseende av ifrågavarande skuldsedel att stilen därå liknar fullkomligt svarandens.Kärandens ombud yrkar att svaranden utan avseende å sitt föregivande att skuldsedeln vore inlöst, måtte åläggas in fria densamma och häradsrätten tillsade att vid tingets slut skulle meddelas.
Utslag.
Enär svaranden ålagt att lika med käranden detta ting utföra sin talan men icke en gång för sådant ändamål aktat nödigt ens iakttaga inställelse anser häradsrätten sig oförhindrad företaga saken till prövning; Och som den av käranden åberopade skuldsedeln finner av 2ne vittnen till riktigheten styrkt, samt svaranden icke styrkt sitt föregivande om redan erlagd betalning av föreskrivna beloppet eller del därav, varder jämlikt 9 Cap Handels Balken, Svaranden ålagt att, emot skuldsedelns återfående, till käranden genast betala fordrade tjugo riksdaler banko jämte 6 procent med bevillning minskad ränta därå från förfallodagen den 8 september 1842 tills likvid sker samt att med fem Riksdaler banko ersätta rättegångskostnaden.
För uteblivande under tinget utan anmält förfall varder svaranden fälld till försutne vitet 3 Riksadel 16 skilling banko. Konungens ensak, därav kronolänsman Rundberg njuter hälften.

Sunnerbo höstting 10 oktober 1843 Nr 256.
Förnekade att vara skyldig skräddaren Sven Bengtsson i Ljungby skuld som skulle varit transporterad.
Kallades Sven Nilsson Björn vid dottern Anna Lisas födelse.
Var sjuk på roten enligt betyg (gmr 1833). Längd 5' 11" (gmr 1849).
Begär och får avsked för attesterad sjuklighet med anmälan till underhåll på expektans, dock med skyldighet att kvarstå vid regementet till uppnådda 25 tjänsteår. Tjänt väl (gmr 1855).

Var enligt bouppteckningen ägare av 3/248 mtl Stavsjö norregård som värderades till 300 kr och totala behållningen var 924 kr 97 öre. Vid hustruns bouppteckning var behållningen 218 kr.

Relationer och barn

Gift.
Maja Lisa Ingemarsdotter. Född 1804 i Ryssby (G).
Död 1878-02-16 i Stavsjö norreg., Angelstad (G).
Karl Gustav Svensson Lönn. Soldaten
Född 1831-11-23 i Tutaryd (G).
Död 1894-01-16 i Hestratorp, Berga (G).
Anna Lisa Svensdotter Gummesson. Född 1834-09-23 i Feringe soldat., Vittaryd (G).
Död 1907-12-11 i Vrångaböke västerg., Almundsryd (G).
Peter Johan Svensson. Född 1843-02-06 i Berga (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.